Number of visitors:


Events:

Our media partner:

Optimized for browser:

Lokality návštěvníků našich stránek

Weather at the park railway Olympia:


More weather


Zemské hlavní město Saska, Drážďany, lákají k návštěvě především díky svým pamětihodnostem, k nimž patří např. Zwinger, kostel Panny Marie (Frauenkirche) nebo operní scéna Semperoper. Můžeme zde však nalézt i řadu dopravních zajímavostí, mezi něž lze zařadit Verkehrs Museum, tj. dopravní muzeum umístěné přímo v historickém centru Drážďan, pozemní lanovou dráhu Körnerplatz–Weißer Hirsch, visutou dráhu Körnerplatz–Oberloschwitz nebo parkovou dráhu v parku Großer Garten, které je věnována právě tato reportáž.


Zwinger.
(foto © Lukáš Tuček)

Zvláštní vlak vedený parní lokomo-
tivou na mostě přes řeku Labe.
(foto © Tereza Randýsková)

Parková dráha v Drážďanech byla vystavěna v dobách NDR jako pionýrská železnice, a to v největším drážďanském parku Großer Garten. Jedná se o 5,6 km dlouhou trať o rozchodu 381 mm ve tvaru smyčky, kterou tvoří několik stanic, odbočka, hradlo se zastávkou a depo. Provoz je zde řízen pomocí zabezpečovacích zařízení používaných na skutečné železnici. Na členy spolku provozující tuto dráhu, kteří jsou vybaveni drážními uniformami, jsou tak kladeny nemalé nároky na znalost drážních předpisů a principu fungování provozu na železnici. Vozový park tvoří dvě parní, dvě elektrické akumulátorové lokomotivy, téměř čtyřicet vagonů (krytých i otevřených) a sněhový pluh využívaný při Mikulášských jízdách.


Elektrická akumulátorová
lokomotiva EA02.
(foto © Lukáš Tuček)

Přístup k nástupištím
ve stanici Hauptbahnhof.
(foto © Lukáš Tuček)

Vlak ve stanici Hauptbahnhof u ná-
stupiště sloužícího pouze pro výstup.
(foto © Lukáš Tuček)

Mechanické návěstidlo.
(foto © Lukáš Tuček)

Světelná návěstidla.
(foto © Lukáš Tuček)

Depo kolejových vozidel
umístěné u stanice Zoo.
(foto © Lukáš Tuček)

Detail spojení vozidel
včetně hadic průběžné brzdy.
(foto © Lukáš Tuček)

Parkovou železnici lze využít pro okružní vyhlídkovou jízdu parkem nebo jako dopravní prostředek pro přepravu mezi jednotlivými částmi rozlehlého parku, neboť lze nastupovat a vystupovat v pěti tarifních bodech. Podle délky trasy se odvíjí cena jízdného. Jízdenky pak kontrolují průvodčí, většinou nejmladší členové tamního spolku, ve stanicích a zastávkách.


Výstup cestujících z osobního vlaku.
(foto © Lukáš Tuček)

Kontrola jízdních dokladů
průvodčím v uniformě.
(foto © T. Randýsková)

Naši návštěvu na parkové dráze v Drážďanech jsme zahájili ve stanici Hauptbahnhof (Auf der Gläsernen Manufaktur). Zde je rovněž umístěn obchod se suvenýry. Vzhledem k delším intervalům mezi jednotlivými vlaky jsme zde čekali poměrně dlouho na zakoupení jízdenek, neboť ty se vydávaly až od určité doby před odjezdem vlaku. Rozhodli jsme se absolvovat okružní jízdu celým parkem a vrátit se zpět. Podle toho jsme si zakoupili potřebné jízdenky. O odjezdech vlaků informuje terčíková tabule umístěná nad východem z odbavovací haly směrem k nástupištím. Poté co jsme si zakoupili zmíněné jízdenky, které nám byly překontrolovány před vstupem na nástupiště, přijel vlak vedený elektrickou bateriovou lokomotivou EA01. Usadili jsme se do jednoho z posledních vozů, abychom měli dobrý výhled na soupravu klikatící se v obloucích. Během jízdy jsme několikrát zastavili nejenom v zastávkách, kde vystupovali a přistupovali ostatní cestující, příp. probíhala kontrola jízdenek, ale také na trati u návěstidel, kde jsme čekali na návěst Volno. Během jízdy je možné kochat se parkem – jezerem Carolasee, palácem atd.


Informační tabule
ve stanici Hauptbahnhof.
(foto © Lukáš Tuček)

Elektrická akumulátorová
lokomotiva EA01.
(foto © Lukáš Tuček)

Příjezd vlaku do stanice Zoo.
(foto © Lukáš Tuček)

Palác umístěný ve středu parku.
(foto © Lukáš Tuček)

S návštěvou na parkové dráze v Drážďanech jsme byli spokojeni a námětem pro příští návštěvu tohoto města může být již zmíněná pozemní lanová dráha nebo visutá dráha. Ty jsme vzhledem k času stráveném v parku a historickém centru města již bohužel nestihli navštívit.