Počet přístupů na stránky:


Kalendář akcí:

Náš mediální partner:

Optimalizováno pro prohlížeč:

Lokality návštěvníků našich stránek

Počasí na parkové dráze Olympia:


Více počasí


Také v letošním roce jsme navštívili Herbstfest v rakouském Grazu. Pro návštěvu jsme zvolili druhý víkend, který již nebyl tak obsazený hostujícími modely, ale trať byla po oba dny volnější a mohli jsme si tedy více zajezdit. Počasí bylo ještě příjemné a poprvé při naší návštěvě Grazu ani jeden den nepršelo. Parního srazu se zúčastnily lokomotivy Gromit, Krzenowic a Ponava. Elektrické lokomotivy jsme tentokrát nechali doma, přece jen byla akce převážně v duchu parního provozu.


Ranní atmosféra na nádraží,
ještě před otevřením areálu.
(foto © Tomáš Randýsek)

Sobotní dopolední provoz.
(foto © Tomáš Randýsek)

Přes poledne bylo na nádraží
přece jen klidněji.
(foto © Tomáš Randýsek)

Budova stavědla na pravém zhla-
ví stanice, odkud jsou ovládány
výhybky a návěstidla.
(foto © Tomáš Randýsek)

Budova stavědla.
(foto © Tomáš Randýsek)

Ovládací pult s obsluhou.
(foto © Tomáš Randýsek)

Odjezdová návěstidla staničních
kolejí.
(foto © Tomáš Randýsek)

Vjezdová návěstidla pravého
zhlaví.
(foto © Tomáš Randýsek)

Odjezdová návěstidla staničních
kolejí.
(foto © Tomáš Randýsek)

Odjezdová návěstidla levého
zhlaví, která také hlídají výjezd
z depa.
(foto © Tomáš Randýsek)

Nově zbudované odstavné
koleje v depu.
(foto © Tomáš Randýsek)

Mobilní výdejna jízdenek.
(foto © Tomáš Randýsek)

Interní řád jsme tentokrát dostali v češtině - jak milé.
(foto © Tomáš Randýsek)Roztápění lokomotiv, provoz v depu a na nádraží


Ponava a Krzenowic na odstav-
ných kolejích v depu.
(foto © Tomáš Randýsek)

Doplňování válcového oleje.
(foto © Tomáš Randýsek)

Mazání rozvodů.
(foto © Tomáš Randýsek)

Roztápění lokomotivy pomocí
externího bloweru.
(foto © Tomáš Randýsek)

Naše lokomotiva dostala
pořadové číslo 40.
(foto © Tomáš Randýsek)

Celkový pohled na roztápěcí
koleje depa.
(foto © Tomáš Randýsek)

Martin studuje interní řád.
(foto © Tomáš Randýsek)

Roztápění lokomotivy ...
(foto © Tomáš Randýsek)

... a čekání na tlak.
(foto © Tomáš Randýsek)

Ponava je připravena k jízdě.
(foto © Tomáš Randýsek)

Šťastný úsměv strojvedoucího
- Ponava vyjíždí z depa.
(foto © Tomáš Randýsek)

Gromit je v péči celé rodiny.
(foto © Tomáš Randýsek)

Doplňování vody a ostatních
provozních tekutin.
(foto © Tomáš Randýsek)

Pavel začíná zatápět pod kotlem.
(foto © Tomáš Randýsek)

Příprava lokomotiv
v rotundě depa.
(foto © Tomáš Randýsek)

Odstavený model, který bohužel
nebyl ani jeden den v provozu.
(foto © Tomáš Randýsek)

Lokomotiva řady U přijela
z rakouského Strasshofu.
(foto © Tomáš Randýsek)

Model parní lokomotivy
ze Švýcarska.
(foto © Tomáš Randýsek)

Při výjezdu z depa se občas
vytvořila fronta.
(foto © Tomáš Randýsek)

Domácí souprava
na prvním nástupišti.
(foto © Tomáš Randýsek)

Přestávka na cigaretu.
(foto © Tomáš Randýsek)

Běžný provoz na nádraží.
(foto © Tomáš Randýsek)

Příprava vlaku k odjezdu.
(foto © Tomáš Randýsek)

Odjezd vlaku.
(foto © Tomáš Randýsek)

Odjezd soupravy s motorovou
lokomotivou.
(foto © Tomáš Randýsek)Lokomotiva Krzenowic


Při odjezdu z hlavního nádraží.
(foto © Tomáš Randýsek)

Na rovném úseku před hlavním
nádražím.
(foto © Tomáš Randýsek)

Průjezd nádražím "Psychiatrická
klinika".
(foto © Tomáš Randýsek)

Na traťovém úseku pod stromy.
(foto © Tomáš Randýsek ml.)

Na traťovém úseku pod stromy.
(foto © Tomáš Randýsek ml.)

Při výjezdu ze stanice.
(foto © Tomáš Randýsek)

Krzenowic míjí odbočku na
malý okruh.
(foto © Tomáš Randýsek)

Míjíme slovinskou soupravu.
(foto © Tomáš Randýsek)

Doplňování parního oleje.
(foto © Tomáš Randýsek)

Na vjezdovém zhlaví hlavní
stanice.
(foto © Tomáš Randýsek ml.)

Na vjezdovém zhlaví hlavní
stanice.
(foto © Tomáš Randýsek ml.)

Průjezd kolem nádraží
"Psychiatrická klinika".
(foto © Tomáš Randýsek ml.)

Při vjezdu do hlavní stanice.
(foto © Tomáš Randýsek)

Odjezd ze stanice "Psychiatrická
klinika".
(foto © Tomáš Randýsek ml.)

Pod stavědlem.
(foto © Tomáš Randýsek)

Krzenowic vjíždí i s cestujícími do
hlavní stanice.
(foto © Tomáš Randýsek)

Doplňování oleje.
(foto © Tomáš Randýsek)

Doplňování vody.
(foto © Tomáš Randýsek)

I po několika desítkách odjetých
kilomterů je na tváři strojvedou-
cího úsměv.
(foto © Tomáš Randýsek)

Setkání lokomotiv Krzenowic
a Ponava ve stanici.
(foto © Tomáš Randýsek)

Cestující v poloze vleže.
(foto © Tomáš Randýsek)

Čekáme na signál "Volno".
(foto © Tomáš Randýsek)

Z první koleje odjíždí klubová
souprava.
(foto © Tomáš Randýsek)

"Volno".
(foto © Tomáš Randýsek)

Při výjezdu opět čekáme na
signál "Volno".
(foto © Tomáš Randýsek)

Na vedlejší traťové koleji projíždí
nákladní vlak.
(foto © Tomáš Randýsek)

Dostáváme signál "Volno"
a vyjíždíme na trať.
(foto © Tomáš Randýsek)

Před vjezdem do stanice. Na
vjezdovém návěstidle svítí
signál "Volno".
(foto © Tomáš Randýsek)

Vjíždíme do hlavní stanice.
(foto © Tomáš Randýsek)

Vjíždíme do hlavní stanice.
(foto © Tomáš Randýsek)Lokomotiva Ponava


Na objízdné koleji podél hlavní
stanice.
(foto © Tomáš Randýsek)

Doplňování oleje ve stanici
"Psychiatrická klinika".
(foto © Tomáš Randýsek)

Doplňování oleje ve stanici
"Psychiatrická klinika".
(foto © Tomáš Randýsek)

Odjezd ze stanice
"Psychiatrická klinika".
(foto © Tomáš Randýsek)

Kousek za hlavní stanicí.
(foto © Tomáš Randýsek)

V oblouku za stanicí
"Psychiatrická klinika".
(foto © Tomáš Randýsek)

Průjezd loukou uprostřed parku.
(foto © Tomáš Randýsek)

Po příjezdu do hlavní
stanice.
(foto © T. Randýsek)

Průjezd zhlavím hlavní stanice.
(foto © Tomáš Randýsek)

Průjezd kolem nádraží
"Psychiatrická klinika".
(foto © Tomáš Randýsek)

Odjezd ze stanice
"Psychiatrická klinika".
(foto © Tomáš Randýsek)

Pod stavědlem.
(foto © Tomáš Randýsek)

Na malém okruhu.
(foto © Tomáš Randýsek)

Na malém okruhu.
(foto © Tomáš Randýsek)

Vjezd do hlavní stanice
z malého okruhu.
(foto © Tomáš Randýsek)

Plně obsazený vlak ve stanici
"Psychiatrická klinika".
(foto © Tomáš Randýsek)

Po příjezdu do hlavní stanice.
(foto © Tomáš Randýsek)Lokomotiva Gromit


Terezka Uhlířová vede Gromit
na malý okruh.
(foto © Tomáš Randýsek)

Mladá strojvedoucí zkušeně vede
lokomotivu k cíli.
(foto © Tomáš Randýsek)

Zahalená v páře.
(foto © Tomáš Randýsek)

Na vjezdu do hlavní stanice.
(foto © Tomáš Randýsek)

Gromit ve stanici
"Psychiatrická klinika".
(foto © Tomáš Randýsek)

Čekání na tlak.
(foto © Tomáš Randýsek)

Další zástupce něžného pohlaví
jako strojvedoucí.
(foto © Tomáš Randýsek)


Následující fotografie zachycují všechny tři lokomotivy na trati
v pořadí Gromit, Ponava a Krzenowic:

(foto © Tomáš Randýsek)

(foto © Tomáš Randýsek)Ostatní modely


Po oba dny byly na parkové železnici k vidění různé typy modelů lokomotiv - některé nám již známé, některé pro nás ještě neznámé. Některé byly aktivní po celý víkend, některé naopak po celou dobu stály v depu. Každopádně bylo na co koukat.


Domácí souprava tažená parní lokomotivou:

(foto © Tomáš Randýsek)

(foto © Tomáš Randýsek)

(foto © Tomáš Randýsek)

(foto © Tomáš Randýsek)

(foto © Tomáš Randýsek)

(foto © Tomáš Randýsek)

(foto © Tomáš Randýsek)

(foto © Tomáš Randýsek)


Domácí souprava tažená motorovou lokomotivou:

(foto © Tomáš Randýsek)

(foto © Tomáš Randýsek)

(foto © Tomáš Randýsek)

(foto © Tomáš Randýsek)


Účastníci ze Slovinska:

(foto © Tomáš Randýsek)

(foto © Tomáš Randýsek)

(foto © Tomáš Randýsek)

(foto © Tomáš Randýsek)

(foto © Tomáš Randýsek)

(foto © Tomáš Randýsek)

(foto © Tomáš Randýsek)

(foto © Tomáš Randýsek)

(foto © Tomáš Randýsek)


Ostatní modely:

(foto © Tomáš Randýsek)

(foto © Tomáš Randýsek)

(foto © Tomáš Randýsek)

(foto © Tomáš Randýsek)

(foto © Tomáš Randýsek)

(foto © Tomáš Randýsek)

(foto © Tomáš Randýsek)

(foto © Tomáš Randýsek)

(foto © Tomáš Randýsek)

(foto © Tomáš Randýsek)

(foto © Tomáš Randýsek)

(foto © Tomáš Randýsek)

(foto © Tomáš Randýsek)

(foto © Tomáš Randýsek)

(foto © Tomáš Randýsek)

(foto © Tomáš Randýsek)

(foto © Tomáš Randýsek)

(foto © Tomáš Randýsek)

(foto © Tomáš Randýsek)

(foto © Tomáš Randýsek)

(foto © Tomáš Randýsek)

(foto © Tomáš Randýsek)

(foto © Tomáš Randýsek)

(foto © Tomáš Randýsek)

(foto © Tomáš Randýsek)


Paromobily:

Jedna z paromobil na cestě v
parku.
(foto © Tomáš Randýsek)

Setkání dvou parních strojů na
I. nástupišti.
(foto © Tomáš Randýsek)

Paromobila domácího klubu
DBC Graz.
(foto © Tomáš Randýsek)

Paromobila domácího klubu
DBC Graz.
(foto © Tomáš Randýsek)

Domácí paromobila jezdí na pivo
domácí značky Puntigamer.
(foto © Tomáš Randýsek)

Zásoba piva je doplněna a může
se pokračovat v jízdě.
(foto © Tomáš Randýsek)Vrtulník rakouské policie

Zpestřením sobotního odpoledne bylo přistání vrtulníku rakouské policie Eurocopter EC-135. Zpočátku to vypadalo jako běžný přelet, ale najednou se začal zvuk motorů zesilovat a za chvíli dosedl vrtulník na travnatou plochu uprostřed parkové dráhy. Dokonce nám předvedl přesnost přistání - to když lyžinami objal předsedu místního klubu - pana Johanna Sommera. Přistání bylo asi překvapením pro většinu přítomných, ale následný start sledovali všichni zúčastnění - pro tento případ byla vyhlášena všeobecná výluka.

(foto © Tomáš Randýsek)

(foto © Tomáš Randýsek)

(foto © Tomáš Randýsek)

(foto © Tomáš Randýsek)

(foto © Tomáš Randýsek)

(foto © Tomáš Randýsek)

(foto © Tomáš Randýsek)

(foto © Tomáš Randýsek)

(foto © Tomáš Randýsek)

(foto © Tomáš Randýsek)

(foto © Tomáš Randýsek)

(foto © Tomáš Randýsek)

(foto © Tomáš Randýsek)

(foto © Tomáš Randýsek)

(foto © Tomáš Randýsek)

(foto © Tomáš Randýsek)Všechno má svůj konec

Přiblížilo se nedělní odpoledne a nastal čas chystat se na zpáteční cestu. Přece jen nás čekalo pár stovek kilometrů a hlavně celkem namáhavá noční vykládka těžkých modelů lokomotiv a lavicových vagonů. Ale zajezdili jsme si do sytosti a počasí bylo přesně objednané, ani moc teplo, ani zima - zkrátka hezký podzimní víkend. Naše drahé polovičky si zase užili atmosféru města s nějakým "Aufsteirernfestem" nebo tak nějak, ale byly naprosto spokojené. Už se všichni těšíme na příští akci ve Štýrském Hradci.

Vypouštění obsahu kotle je tro-
chu hlučné. Párá má prostě sílu.
(foto © Tomáš Randýsek)

Krzenowic na koleji v rotundě
čeká na vyčištění ...
(foto © Tomáš Randýsek)

... a tady již dostává potřebnou
péči.
(foto © Tomáš Randýsek)

Ještě odstranit poslední zbytky
prachu a můžeme nakládat.
(foto © Tomáš Randýsek)

Ponava míří z točny na
odstavnou kolej ...
(foto © Tomáš Randýsek)

... a také čeká na vyčištění.
(foto © Tomáš Randýsek)