Počet přístupů na stránky:


Kalendář akcí:

Náš mediální partner:

Optimalizováno pro prohlížeč:

Lokality návštěvníků našich stránek

Počasí na parkové dráze Olympia:


Více počasí

Tak jsme se konečně dočkali, aneb to byl ten slavný den, kdy nám byl otevřen Olymipa park a v něm Parková dráha. Tak nějak by se daly popsat naše pocity, když jsme odjížděli s prvními cestujícími ze stanice Amfiteátr, ale vezměme to pěkně po pořádku.

Ještě před rokem by nikoho z nás nenapadlo, že budeme dnes v Brně slavnostně otevírat svoji parkovou dráhu. Události minulých měsíců však nabraly mimořádný spád. Ale tak už to v životě bývá, že se člověk ocitne ve správnou chvíli na správném místě a my jsme tehdy na tom správném místě asi byli. A byl tam také pan Navrátil, jednatel a marketingový ředitel společnosti Somerston Olympia CZ. A tak se zrodila Parková dráha Olympia Brno. Pravda je, že tehdy pouze v našich hlavách. Ale postupně se myšlenky začaly přenášet na papír a na monitory počítačů. A tak zde dnes stojíme a jsme připraveni slavnostně přestřihnout pásku. I když slavnostní přestřižení pásky většinou symbolizuje dokončení nějakého díla, my se paradoxně nacházíme teprve na začátku. Čeká nás ještě mnoho práce. Ať už se stavbou hlavního nádraží s veškerým technickým zázemím, tak hlavně s propagací a zajištěním životaschopnosti parkové dráhy. Narodilo se nemluvně, které bude nutné zaopatřit, vychovat a nasměrovat jej do života. A tak věřme, že se nám naše úsilí podaří a že Parková dráha Olympia Brno bude postupně vzkvétat.

Příprava takové akce, to bylo pro nás úplně něco nového a tak jsme se snažili nic nepodcenit. Vzhledem k tomu, že ještě nemáme vybudované technické zázemí, museli jsme trochu improvizovat. Okruh pro návštěvníky byl již předem stanoven - jezdit se bude ze stanice Amfiteátr přes vratnou smyčku zpět do stanice Amfiteátr. Pro technické zázemí účastníků jsme nakonec zvolili nácestné nádraží, kde již byly zprovozněny některé výhybky a staniční koleje. Šířka štěrkového lože dává velký prostor pro ostatní manipulace a také blízkost in-line dráhy, kam se dá zajet automobilem, je výhodou.
Vedení Olympie nám opět vyšlo vstříc a vyčlenilo pro nás krytý prostor, kde můžeme mít uskladněnu veškerou techniku, navíc hlídanou ostrahou Olympie. S návozem jsme začali již ve čtvrtek, abychom byli schopni soustředit všechen vozový park klubu S.M.P.D. Berte prosím na vědomí, že pouze převézt všechny věci ze skladu v Olympii do biocentra zabere skoro dvě hodiny a to vždy jednou ráno a jednou večer. Toto bude jeden z hlavních důvodů, který nás bude nutit, postavit si stálé zázemí co nejdříve.


Začínáme navážet modely.
(foto © Jiří Polák)

Uhlířovi přijeli tentokrát v oslabení,
ale s dodávkou.
(foto © Tomáš Randýsek)

Vykládka Solingenu.
(foto © Jiří Polák)

Naše provizorní zázemí v prosto-
rách nácestného nádraží.
(foto © Jiří Polák)

Bateriové lokomotivy AEG No.4
a No.6.
(foto © Jiří Polák)

Vykládka "Brejlovce" Bohouše
Pavlíčka.
(foto © Jiří Polák)

Firma Velecký přivezla naše náklad-
ní vozy s rozchodem 184mm,
které dnes budeme používat na
přepravu barelů s vodou.
(foto © Jiří Polák)

Parní lokomotiva pana Vídnera
přijela ze Skalska.
(foto © Jiří Polák)

Obracet "sedmipalcovku" i s tendrem je již vícechlapová záležitost.
(foto © Iva Uhlířová)

Naše provizorní depo se začíná pomalu zaplňovat.
(foto © Tomáš Randýsek)

Premiéru otevření prvního úseku Parkové dráhy Olympia Brno, za účasti pozvaných hostů z řad modelářské a odborné veřejnosti, jsme si odbyli se vším všudy - včetně slavnostního projevu, přípitku a také slavnostního "přestřižení" pásky lokomotivou. I na křest šampaňským došlo. Prostě paráda jak má být. O perfektní cateringový servis se starali Renata Ficová a Milan Randýsek za podpory našich manželek.

Cateringový servis - zprava Milan
Randýsek, Renata Ficová, Milena
Randýsková, Saša Šilerová a paní
Velecká.
(foto © Tomáš Randýsek)

Saša s Mílou připravují poukázky
na občerstvení.
(foto © Tomáš Randýsek)

I šampusky jsme sehnali - sice plas-
tové, ale tentokrát soudruzi z NDR
chybu neudělali.
(foto © Jan Sajbrt)

A šampaňské teklo proudem ...
(foto © Jiří Polák, Tomáš Randýsek, Jan Sajbrt)

... a také na slavnostní projev došlo.
(foto © Jan Sajbrt, Iva Uhlířová, Jan Sajbrt)

Šampaňské bylo asi
moc dobré.
(foto © Pavel Uhlíř)

Slavnostní otevření Parkové dráhy Olympia je v plném proudu.
(foto © Jan Sajbrt)

S páskou musíme loko-
motivě trochu pomoci.
(foto © Jan Sajbrt)

Jirka Sajbrt v roli
hlavního střelmistra.
(foto © Jan Sajbrt)

Slavnostní křest Parkové dráhy Olympia Brno.
(foto © Jiří Polák)

Slavnostního otevření se zúčastnily parní lokomotivy SOLINGEN, PONAVA, KRZENOWIC, GROMIT, KLISHAY a bateriové lokomotivy AEG No. 4 a No. 6 z klubu S.M.P.D.

Pozvání na slavnostní otevření přijaly parní lokomotiva JULINKA pana Hamáčka z Hradce Králové, parní lokomotiva pana Vídnera ze Skalska, bateriová lokomotiva T478 pana Pavlíčka z Ústí nad Orlicí a dieselová lokomotiva "ŠVÉDKA" pana Hamáčka.
Ze zdravotních důvodů se musel omluvit pan Balský, kterého tímto srdečně zdravíme a přejeme mu brzké uzdravení. Určitě bude mít ještě příležitost předvést svoji novou parní lokomotivu při některé dalším provozním víkendu na naší Parkové dráze Olympia.

(foto © Tomáš Randýsek)

(foto © Tomáš Randýsek)

(foto © Stanislav Limberk)

A potom již začalo být v depu rušno. Všechny lokomotivy se začaly připravovat k jízdám.
(foto © Jan Sajbrt)

Nejdříve však bylo nutné dopravit do depa upravenou vodu. Vodárna byla napojena na vodovodní přípojku na opačném konci biocentra - u stanice Amfiteátr. Přepravu vody zajišťovaly bateriové lokomotivy AEG a nové nákladní vozy. Ještě že je máme, protože do nich lze naložit několik barelů s vodou.

(foto © Tomáš Randýsek)

(foto © Stanislav Limberk)

(foto © Jan Sajbrt)

A byla to práce oprav-
du namáhavá.
(foto © St. Limberk)

V depu bylo opravdu rušno a plno.
Také kolem jedoucí cyklisté zastavovali a koukali, co se to vlastně děje.
(foto © Jan Sajbrt)


Roztápění hostujících modelů JULINKA pana Hamáčka a "sedmičkové" lokomotivy pana Vídnera:

Plnění kotle vodou.
(foto © Jan Sajbrt)

Přídavný blower.
(foto © Iva Uhlířová)

Drcení uhlí.
(foto © Jan Sajbrt)

Už nám to pěkně kouří.
(foto © Jan Sajbrt)

JULINKA je již připravena k jízdě.
(foto © Jiří Polák)

Příprava lokomotivy pana Vídnera.
(foto © Jiří Polák a Jan Sajbrt)


Jako první parní stroj klubu S.M.P.D. byl připraven SOLINGEN Jirky Sajbrta. Jirka sice ještě předchozí den upravoval chod šoupátek a nevěřícně kroutil hlavou nad tím, jak to vlastně v dílnách SOB vyrobili, ale nakonec přece jen vyjel. Stále to však nebylo ono a tak během dne proběhlo ještě několik seřizovacích zastávek.

Jirkova lokomotiva SOLINGEN.
(foto © Stanislav Limberk)

Koncentrace před
jízdou.
(foto © Jan Sajbrt)

SOLINGEN s obslužným vagonem.
(foto © Jan Sajbrt)

S úsměvem jde všechno lépe.
(foto © Jan Sajbrt)

"Tak už je na trati volno?"
(foto © Jan Sajbrt)

Jirka odjíždí z depa.
(foto © Jan Sajbrt)

S připojenými lavicovými vagony.
(foto © Jan Sajbrt)


Na své parní lokomotivě KLISHAY provedl Petr Příkazký od posledního loňského provozu několik úprav a byl sám zvědav, jak si lokomotiva poradí s doposud neznámou tratí v Brně. I když KLISHAY není schopna, vzhledem ke svému výkonu, tahat lavicové vagony, svoji paní Petr nakonec povozil. Přítomní návštěvníci tak mohli obdivovat tuto unikátní parní lokomotivu. Ale Petr již pracuje na další, výkonnější lokomotivě, kterou by chtěl ještě letos uvést do provozu.

Mazání rozvodů.
(foto © Jan Sajbrt)

Parní stroj již pracuje na plné
obrátky.
(foto © Jan Sajbrt)

Zdá se, že vše funguje tak, jak má.
(foto © Jan Sajbrt)

Také Petr zjišťuje stav na trati ...
(foto © Jan Sajbrt)

... a odjíždí z depa.
(foto © Jan Sajbrt)


Uhlířovi přijeli tentokrát z rodinných důvodů v oslabení - pouze Pavel s dcerou Ivou.
GROMIT však šlapal jako hodinky a velice nám pomáhal zvládat nápor cestujících.

Příprava lokomotivy.
(foto © Iva Uhlířová)

Doplňování vody.
(foto © Iva Uhlířová)

Roztápění pomocí dřevěného uhlí.
(foto © Iva Uhlířová)

Tlak stoupá, pára začíná syčet.
(foto © Jiří Polák)

Těsně před odjezdem.
(foto © Jan Sajbrt)

Odjezd z depa.
(foto © Iva Uhlířová)


Roztápění parní lokomotivy KRZE-
NOWIC za přítomnosti Jirky Kůta.
(foto © Jan Sajbrt)

Čekání před vratnou smyčkou.
(foto © Jan Sajbrt)

Pro pozvané hosty byly vyprave-
ny zvláštní vlaky.
(foto © Jiří Polák)

Zástupci firmy Velecký.
(foto © Jan Sajbrt)

I zvířátka jsme povozili.
(foto © Jan Sajbrt)

Polední občerstvení přišlo všem vhod, servis byl stoprocentní.
(foto © Jan Sajbrt)

"Tak nevím co je lepší, jestli ta sladká trubička nebo se povozit.
Musíme si to ještě rozmyslet."
(foto © Jan Sajbrt)

Vozítko na ruční pohon, které zkonstruoval Petr Příkazký, bylo velké lákadlo.
(foto © Jan Sajbrt)

A potom se již dění začalo přesouvat z depa do stanice Amfiteátr, kde již čekali na svezení první návštěvníci biocentra. Celý provoz zajišťovali zkušení dispečeři s vysílačkami.

Dispečer Tom řídil
odjezdy z depa.
(foto © Jan Sajbrt)

Dispečer Martin řídil
provoz ve smyčce.
(foto © Jan Sajbrt)

(foto © Jiří Polák)

(foto © Jan Sajbrt)

(foto © Jan Sajbrt)

(foto © Jan Sajbrt)

(foto © Jan Sajbrt)

(foto © Jan Sajbrt)


Parní lokomotiva pana Vídnera
z Malé dráhy Skalsko.
(foto © Jan Sajbrt)

Dieselová lokomotiva "ŠVÉDKA"
z Hradce Králové.
(foto © Jan Sajbrt)

Dieselová lokomotiva "ŠVÉDKA"
z Hradce Králové.
(foto © Jan Sajbrt)


"Brejlovec" Bohouše Pavlíčka s osobním vlakem.
(foto © Jiří Polák a Iva Uhlířová)


(foto © Jan Sajbrt)

(foto © Jan Sajbrt)

(foto © Jan Sajbrt)

(foto © Jan Sajbrt)

(foto © Iva Uhlířová)


(foto © Jan Sajbrt)


(foto © Iva Uhlířová)

(foto © Iva Uhlířová)

(foto © Iva Uhlířová)

(foto © Iva Uhlířová)

(foto © Iva Uhlířová)

(foto © Iva Uhlířová)


(foto © Jan Sajbrt)

(foto © Jan Sajbrt)

(foto © Jan Sajbrt)

(foto © Jan Sajbrt)


(foto © Jan Sajbrt)

(foto © Jan Sajbrt)

(foto © Jan Sajbrt)

(foto © Iva Uhlířová)

(foto © Jan Sajbrt)


Počasí bylo velice proměnlivé. I když byl konec května, chovalo se počasí spíše aprílově. Sluníčko střídaly přeháňky i prudké lijáky. Bohužel ne vždy byla možnost se někam schovat a tak jsme několikrát pořádně zmokli. Potom opět naštěstí vyšlo sluníčko a my jsme uschli. Některým zasvěceným to připomínalo podnebí na ostrově Man.

Z počátku nevinně vypadající cumulus humilis postupně přerostl v cumulus congestus
a zkropil nás vydatnou dávkou deště s nárazy větru.
(foto © Iva Uhlířová)

Párty stany jsme statečně podpí-
rali, ale nárazy větru byly bohužel
silnější.
(foto © Jiří Polák)

A již je po dešti a znovu vyrážíme
na trať.
(foto © Jan Sajbrt)


Funkce strojvedoucího je velice zodpovědná činnost, jak prozrazují výrazy ve tvářích ...
(foto © Jan Sajbrt)Zúčastněné modely klubu S.M.P.D.:
(foto © Jan Sajbrt a Iva Uhlířová)Děti jsou ale stejně nejvděčnější cestující.
(foto © Jan Sajbrt)


Následující víkend 29. a 30. května byl v biocentru pořádán Dětský den. Za týden pokročili pracovníci OK Montu s pokládkou kolejí až k tunelu a tak jsme využili k nakolejování vozidel prostor před tunelem. A pomocí bateriových lokomotiv jsme převézli všechny potřebné věci k nácestnému nádraží. Někdy byla přeprava na hranici PLM (Překročená Ložná Míra), ale nakonec se podařilo vše přestěhovat bez výraznějších komplikací.

Příprava jednoho z manipulačních
vlaků k odjezdu.
(foto © Tomáš Randýsek)

Lokomotiva AEG No. 6.
(foto © Tomáš Randýsek)

Přeprava nadměrného nákladu.
(foto © Tomáš Randýsek)

Přeprava kolejových vozidel.
(foto © Tomáš Randýsek)

Přeprava kolejových vozidel.
(foto © Tomáš Randýsek)

V neděli ráno panovala v depu, navzdory zamračenému počasí, dobrá nálada.
(foto © Tomáš Randýsek)

Jirka v roli vlajkonoše.
(foto © Tomáš Randýsek)

A Jirka s Petrem se opět ujali návo-
zu zásob demineralizované vody.
(foto © Tomáš Randýsek)

Ale Jirka to bere vždy s humorem.
(foto © Tomáš Randýsek)

On Jirka stejně pojal celý víkend
pracovně. Tady zase odstraňuje
z kolejí naplavenou hlínu.
(foto © Tomáš Randýsek ml.)

Zkouška sjízdnosti nově dokončené části traťového úseku v obloucích za tunelem s plně obsazenou soupravou.
Stoupání je dlouhé a při odjezdu z hlavního nádraží bude strojvedoucí muset mít dostatečnou zásobu tlaku.
(foto © Tomáš Randýsek ml.)

Odpolední ruch ve stanici Amfiteátr.
(foto © Tomáš Randýsek ml.)

Zájemců o svezení bylo po oba víkendy dost, občas se tvořily i fronty, ale snad jsme uspokojili všechny zájemce. Jen kdyby nám to počasí více přálo.

Nástup a výstup cestujících ve stanici Amfiteátr.
(foto © Iva Uhlířová a Jan Sajbrt)

Osobní vlaky plně obsazené cestujícími.
(foto © Tomáš Randýsek)

Malí i velcí cestující.
(foto © Jan Sajbrt)


Zatím asi nejstarší svezený cestující.
Paní Ireně Adamcová ze Slavkova u Brna je úctyhodných 96 let.
(foto © Tomáš Randýsek ml.)


Čištění Krzenowic v depu.
(foto © Jiří Polák)

Čištění Ponavy v depu.
(foto © Jiří Polák)

Chvilka odpočinku před večerním
stěhováním.
(foto © Tomáš Randýsek)

Chlapci z ostrahy střeží
naši Parkovou dráhu
dnem i nocí.
(foto © Jan Sajbrt)

Krátké video v režii Jirky Sajbrta si můžete prohlédnout kliknutím na následující obrázek:

Na závěr bychom chtěli poděkovat všem hostujícím modelářům, kteří přispěli se svými modely ke zpestření provozu, paní Renatě Ficové a panu Milanu Randýskovi, kteří nám zajistili perfektní servis v občerstvení při slavnostním otevření, našim manželkám za spoluúčast při organizaci celé akce a přípravě občerstvení a všem ostatním, přímo i nepřímo zúčastněným.

Přejme si, aby si naše Parková dráha Olympia Brno dlouhodobě zachovala přízeň návštěvníků, kterou jí projevili v prvních provozních dnech. Bude samozřejmě naší enormní snahou Parkovou dráhu nadále rozvíjet a zvelebovat. Jak se nám to bude dařit, to samozřejmě ukáží až příští týdny a měsíce.

Na úplný závěr bychom ještě chtěli poprosit návštěvníky Parkové dráhy Olympia Brno,
aby vždy dodržovali následující pokyny:

- NIKDY NEVSTUPUJTE DO KOLEJIŠTĚ, ZEJMÉNA PŘED JEDOUCÍ VLAK

- NASTUPUJTE A VYSTUPUJTE VŽDY, AŽ VLAK ZASTAVÍ

- PŘI JÍZDĚ VLAKEM MĚJTE NOHY NA STUPAČKÁCH A NEVYKLÁNĚJTE SE

- PAMATUJTE, ŽE JEDOUCÍ VLAK MÁ VŽDY PŘEDNOST A TO I NA PŘECHODU

- NEPOKLÁDEJTE NA KOLEJE A DO VÝHYBEK ŽÁDNÉ PŘEDMĚTY, ZEJMÉNA ŠTĚRK

- NEČISTĚTE SI OBUV O KOLEJNICE A VÝHYBKY. PŘÍPADNÁ NEČISTOTA NA KOLEJÍCH NEBO VE VÝHYBKÁCH MŮŽE BÝT PŘÍČINOU VYKOLEJENÍ VLAKU

- HLÍDEJTE SI SVOJE DĚTI

- ZDRŽUJTE SE POUZE V PROSTORÁCH URČENÝCH PRO VEŘEJNOST

- VŽDY DBEJTE POKYNŮ PERSONÁLU