Počet přístupů na stránky:


Kalendář akcí:

Náš mediální partner:

Optimalizováno pro prohlížeč:

Lokality návštěvníků našich stránek

Počasí na parkové dráze Olympia:


Více počasí


V pondělí 25. února 2019 jsme měli možnost navštívit pracoviště Dopravního vzdělávacího institutu a to konkrétně dopravního sálu Regionálního centra vzdělávání, který je umístěn v budově brněnského hlavního nádraží. Tuto zajímavou exkurzi zprostředkoval jeden z našich členů - Lukáš Tuček. A tak jsme se zhruba na tři hodiny mohli stát výpravčími, signalisty nebo hradlaři.

Schéma výukového kolejiště.
(© RCV Brno)

Hlavním bodem dopravního sálu je modelové kolejiště ve velikosti H0, které představuje kolejový okruh se třemi stanicemi a dvěma mezilehlými hradly. Uprostřed kolejiště se nachází stanice Boubín, odkud pokračuje dvoukolejná trať do stanice Atava a ze stanice Atava se trať opět vrací do stanice Boubín. Z této stanice odbočuje jednokolejná trať do stanice Církvice. Ze stanice Církvice je trať zaústěna do stanice Atava. Ve směru Boubín - Atava se nacházejí mezilehlá hradla poloautobloku Skalka a Jedlová. Ke každé stanici jsou pak podél obvodových stěn umístěna příslušná zabezpečovací zařízení.
Stanice Boubín se obsluhuje pomocí releového zabezpečovacího zařízení. Provoz ve stanici řídí jeden výpravčí od pultu "releovky". Stanice Atava se ovládá pomocí elektromechanického zabezpečovacího zařízení typu Rank. U výpravčího se nachází řídící přístroj s reliéfem kolejiště, směrovými závěrníky, hradlovým induktorem a hradlovými závěrníky a tlačítky. Řídícímu přístroji jsou podřízeny dva stavědlové stroje na každém staničním zhlaví, která ovládají signalisté. Stanice Církvice obsluhuje výpravčí pomocí typového elektrického stavědla TEST.


Pan školitel nám vysvětluje princip činnosti kolejiště a obsluhy jednotlivých typů zabezpečovacích zařízení.
(foto © Tomáš Randýsek)

Pohled na stanici Boubín.
(foto © Tomáš Randýsek)

U řídícího přístroje v Atavě.
(foto © Martin Šiler)

Paní vedoucí nás bedlivě pozoruje.
(foto © Tomáš Randýsek)

Stavědlový přístroj v Atavě
a hradlový přístroj v Jedlové.
(foto © Tomáš Randýsek)

Váva jako signalista v Atavě.
(foto © Tomáš Randýsek)

Matouš ovládá stavědlové páky.
(foto © Tomáš Randýsek)

Matěj na stavědle č. 2 v Atavě.
(foto © Tomáš Randýsek)

Lukin obsluhuje hradlovou skříň.
(foto © Tomáš Randýsek)

Lukáš jako hradlař ve Skalce.
(foto © Tomáš Randýsek)

Releové zabezpečovací zařízení
ve stanici Boubín.
(foto © Tomáš Randýsek)

Martin s panem školitelem.
(foto © Tomáš Randýsek)

A teď už jako výpravčí v Boubíně.
(foto © Tomáš Randýsek)

Obsluhu stanice Církvice provádí Viktor s Jakubem.
(foto © Tomáš Randýsek)

Děkujeme zaměstnancům Regionálního centra vzdělávání, že nám umožnili návštěvu dopravního sálu a rádi je na oplátku přivítáme na naší parkové dráze. A dík také Lukinovi, který tuto exkurzi zprostředkoval.