Počet přístupů na stránky:


Kalendář akcí:

Optimalizováno pro prohlížeč:

Lokality návštěvníků našich stránek

Počasí na parkové dráze Olympia:


Více počasí

Zde by mělo vyrůst hlavní nádraží
s depem, dílnami a rotundou.
(foto © Tomáš Randýsek)

Pohled od nádraží k právě
budovanému mostu.
(foto © Tomáš Randýsek)

Pohled od mostu k hlavnímu
nádraží.
(foto © Tomáš Randýsek)

Stavba mostu in-line dráhy přes
budoucí železniční trať.
(foto © Tomáš Randýsek)

Vyhloubený zářez pro vybudování
tunelového tubusu.
(foto © Tomáš Randýsek)

Zatím nevýrazný kopec, který
bude železnice krásným zářezem
objíždět.
(foto © Tomáš Randýsek)

Podél biocentra teče Svratka.
Snad má koryto dostatečnou výšku.
(foto © Tomáš Randýsek)

Celkový pohled na budoucí
biocentrum.
(foto © Tomáš Randýsek)

Pohled od řeky na levou část.
(foto © Tomáš Randýsek)

Pohled od řeky na pravou část.
(foto © Tomáš Randýsek)

Pracovní stroje na staveništi jsou v pilné práci.
(foto © Tomáš Randýsek)

Kopec v zadní části bioparku
bude nejvyšším místem.
(foto © Tomáš Randýsek)

Prostor hlavního nádraží.
(foto © Tomáš Randýsek)