Počet přístupů na stránky:


Kalendář akcí:

Optimalizováno pro prohlížeč:

Lokality návštěvníků našich stránek

Počasí na parkové dráze Olympia:


Více počasí

Oba portály mostu jsou již vybetonovány. Jsou připravené armatury pro betonování opěrných zdí.
(foto © Tomáš Randýsek a Roman Šiler)

(foto © Roman Šiler)

(foto © Tomáš Randýsek)

(foto © Roman Šiler)

(foto © Roman Šiler)

(foto © Roman Šiler)

Návrat do mladší doby kamenné,
ale i kamenem lze zatloukat kolíky.
(foto © Tomáš Randýsek)

Diskuze nad trasováním.
(foto © Tomáš Randýsek)

"Už je to uděláno, už je to hotovo."
(foto © Tomáš Randýsek)

Lezecká stěna působí trochu jako
monstrum z hvězdných válek.
(foto © Tomáš Randýsek)

Uměle vytvořený kopec.
(foto © Tomáš Randýsek)

Na místě budoucího nádraží si stavební dělníci vytvořili svoje zázemí.
(foto © Tomáš Randýsek)