Počet přístupů na stránky:


Kalendář akcí:

Optimalizováno pro prohlížeč:

Lokality návštěvníků našich stránek

Počasí na parkové dráze Olympia:


Více počasí

Tak profily máme pod střechou a můžeme začít s výrobou. Každý profil (o délce 6m) je nutný na koncích zařezávat, protože konce nejsou po válcování ideálně rovné. Postupně vznikají rovná kolejová pole s navařenými pražci.

Již hotové koleje.
(foto © Tomáš Randýsek)

Již hotové koleje.
(foto © Tomáš Randýsek)

Předchystané pražce.
(foto © Tomáš Randýsek)

Bodování kolejového pole.
(foto © Tomáš Randýsek)

Svářeči jsou již sehraní
a práce jim jde pěkně od ruky.
(foto © Tomáš Randýsek)

U výhybek je situace trochu komplikovanější. Všechny díly výhybky je nutné nejdříve detailně rozkreslit, vyrobit, naohýbat a potom je na specielně upraveném stole začít sestavovat. Nejdůležitější je však vyzkoušet bezproblémovou průjezdnost před konečným svařením všech prvků výhybky.

Výkresová dokumentace.
(foto © Tomáš Randýsek)

Broušení svařených profilů
do konečného tvaru.
(foto © Tomáš Randýsek)

Zkouška průjezdnosti rozchodu.
(foto © Tomáš Randýsek)