Počet přístupů na stránky:


Kalendář akcí:

Optimalizováno pro prohlížeč:

Lokality návštěvníků našich stránek

Počasí na parkové dráze Olympia:


Více počasí

Z pohledu parkové dráhy začala společnost Trasko budovat traťové těleso v zadní části mezi amfiteátrem a nácestnou smyčkou. Postupně je vyhloubena rýha traťového tělesa, na jejíž dno je umístěna geotextílie. Na geotextílii je položena poměrně silná drenážní hadice, která je následně zasypána štěrkem a celé těleso je zhutněno. Po cca 50-70 metrech jsou bagrovány vsakovací jámy zaplněné štěrkem.
Současně také probíhají dodatečné terénní úpravy, zejména úprava terénu mezi tunelem a hlavní stanicí.

Před tunelem je již připravený
štěrk pro vyrovnání terénu.
(foto © Tomáš Randýsek)

Pohled do tunelu.
(foto © Tomáš Randýsek)

In-line dráha nad tunelem čeká na
dokončení povrchu.
(foto © Tomáš Randýsek)

Odvoz zeminy z prostoru mezi tunelem a hlavní stanicí.
(foto © Tomáš Randýsek)

Mokřady po zimě postupně vysychají - některé rychleji, některé pomaleji ...
(foto © Tomáš Randýsek)

Prostor budoucí hlavní stanice. Na
pravé straně je patrný val,
oddělující in-line dráhu.
(foto © Tomáš Randýsek)

Prostor budoucí rotundy.
(foto © Tomáš Randýsek)

Budování drážního tělesa - geotex-
tílie a drenážní hadice jsou postup-
ně zasypávány štěrkem. V pozadí
je patrná vsakovací jáma.
(foto © Tomáš Randýsek)

Vyměřování.
(foto © Tomáš Randýsek)

Návoz štěrku.
(foto © Tomáš Randýsek)

Prostory stanice u amfiteátru.
(foto © Tomáš Randýsek)

Budování amfiteátru.
(foto © Tomáš Randýsek)

Celkový pohled.
(foto © Tomáš Randýsek)