Počet přístupů na stránky:


Kalendář akcí:

Optimalizováno pro prohlížeč:

Lokality návštěvníků našich stránek

Počasí na parkové dráze Olympia:


Více počasí

Celkem bylo položeno několik desítek metrů rovných kolejových polí a dvě pole oblouková, která byla celá připravená v dílně. Menší problém se projevil v místě styku obloukových polí, kde došlo k narušení plynulosti oblouku. Na několika krajních pražcích se budou muset rozbrousit svary a konce kolejnic se budou muset dotvarovat do plynulého oblouku přímo na místě, aby při jízdě nedocházelo k velkým příčným rázům. Jde samozřejmě o první pokládku kolejí parkové dráhy v České republice, takže správné technologické postupy musíme teprve najít. Celkový dojem z prvních kolejí je však více než uspokojivý. Koleje nepůsobí, navzdory použitému profilu, nijak robustně a ve štěrku "dobře sedí". Situace se jistě ještě zlepší následným podbitím. Také použitá vrchní frakce dotváří modelovost tratě. Celkovou stabilitu kolejí by měly prověřit zkušební jízdy menších bateriových lokomotiv s lavicovými vozy, které proběhnou během následujících dnů.

Rovný úsek tratě.
(foto © Tomáš Randýsek)

Zkouška průjezdnosti.
(foto © Tomáš Randýsek)

Měření sklonu - zatím je
vyhovující, do 6‰.
(foto © Tomáš Randýsek)

Předchystané koleje.
(foto © Tomáš Randýsek)

Pracovníci OK Montu při pokládce
kolejí.
(foto © Tomáš Randýsek)

Fixace kolejového styku v místě
svaru.
(foto © Tomáš Randýsek)

Fixační prostředek pro svařování kolejových polí.
(foto © Tomáš Randýsek)

Zkušební podvozek.
(foto © Tomáš Randýsek)

Narušení plynulosti oblouku v místě styku obloukových polí.
(foto © Tomáš Randýsek)

Dilatační styk s navařenými panty.
(foto © Tomáš Randýsek)

Nachystaná kolejová pole.
(foto © Tomáš Randýsek)

Hutnění štěrku.
(foto © Tomáš Randýsek)

Spodní a vrchní frakce štěrku.
(foto © Tomáš Randýsek)

Úprava terénu v místě budoucího rovného úseku tratě v horní části biocentra.
(foto © Tomáš Randýsek)

Budování drážního tělesa.
(foto © Tomáš Randýsek)

Budování drážního tělesa.
(foto © Tomáš Randýsek)

Pohled z in-line dráhy do prostoru
smyčky.
(foto © Tomáš Randýsek)

Vyrovnávání terénu v oblasti
mostu.
(foto © Tomáš Randýsek)

Budoucí dvoukolejka za mostem.
(foto © Tomáš Randýsek)

Pohled k mostu.
(foto © Tomáš Randýsek)

Budoucí dvoukolejka za mostem.
(foto © Tomáš Randýsek)

Oprava povrchu in-line dráhy
na mostě.
(foto © Tomáš Randýsek)

Vytyčený oblouk kolem bludiště.
(foto © Tomáš Randýsek)

Vytyčený oblouk kolem bludiště.
(foto © Tomáš Randýsek)

Budoucí dvoukolejka za mostem.
(foto © Tomáš Randýsek)

Pohled od bludiště k mostu.
(foto © Tomáš Randýsek)

Pohled od bludiště k mostu.
(foto © Tomáš Randýsek)

Budoucí dvoukolejná trať kolem
bludiště.
(foto © Tomáš Randýsek)

Stavba amfiteátru.
(foto © Tomáš Randýsek)

Stromová alej podél hlavního
vstupu do parku.
(foto © Tomáš Randýsek)

Celkový pohled na park.
(foto © Tomáš Randýsek)