Počet přístupů na stránky:


Kalendář akcí:

Optimalizováno pro prohlížeč:

Lokality návštěvníků našich stránek

Počasí na parkové dráze Olympia:


Více počasí

Pracovníci OK Montu postupují od nácestné smyčky podél in-line dráhy směrem k nádraží u amfiteátru. Je svařen rovný úsek a první dva oblouky trati. Na stavbu byly přivezeny první výhybky z Křenovic, které budou použity na nádraží u amfiteátru. Ve vztahu k parkové železnici se ještě budují dvě úrovňová křížení s pěší stezkou. Společnost Trasko upravuje terén a buduje kolejové lože od nácestné smyčky směrem k hlavní stanici. Byl také výrazně upraven terén v obloucích za mostem.

Svařování kolejových polí
na rovném úseku.
(foto © Tomáš Randýsek)

Pohled k lezecké stěně a nádraží
u amfiteátru.
(foto © Tomáš Randýsek)

Koleje v oblouku.
(foto © Tomáš Randýsek)

Pokládka dalšího úseku tratě.
(foto © Tomáš Randýsek)

Na stavbu byly dovezeny první
výhybky.
(foto © Tomáš Randýsek)

OK Mont si vyrobil dvounápravový zkušební vagon s rozvorem 2m a hmotností kolem 500kg,
se kterým zkouší průjezdnost již položených kolejí.

Zkušební vagon.
(foto © Tomáš Randýsek)

Průjezd obloukem.
(foto © Tomáš Randýsek)

Detail kola v oblouku.
(foto © Tomáš Randýsek)

Stavba úrovňového křížení.
(foto © Tomáš Randýsek)

Úrovňové křížení u lezecké stěny.
(foto © Tomáš Randýsek)

Pohled od lezecké stěny.
(foto © Tomáš Randýsek)

Pokládka štěrkového lože.
(foto © Tomáš Randýsek)

Rovný úsek podél in-line dráhy
v horní části parku.
(foto © Tomáš Randýsek)

Budování další vsakovací jámy.
(foto © Tomáš Randýsek)

Upravený terén v obloucích kolem dřevěného bludiště.
(foto © Tomáš Randýsek)

Výjezd zpod mostu.
(foto © Tomáš Randýsek)

Upravený terén mezi hlavním
nádražím a mostem.
(foto © Tomáš Randýsek)

Celkový pohled na park.
(foto © Tomáš Randýsek)

Stavba lodi ze živého proutí.
(foto © Tomáš Randýsek)

Výsadba zeleně.
(foto © Tomáš Randýsek)