Počet přístupů na stránky:


Kalendář akcí:

Optimalizováno pro prohlížeč:

Lokality návštěvníků našich stránek

Počasí na parkové dráze Olympia:


Více počasí

Pro testování byly přivezeny bateriové lokomotivy obou rozchodů - zelená AEG s rozchodem 7" z depa Řečkovice a červená AEG s rozchodem 5" z depa Křenovice - a čtyři osobní vozy s rozchodem 5" - jeden čtyřnápravový lavicový vůz a tři dvounápravové vozy. Jirka Sajbrt vyrobil speciální měřidlo pro měření poloměrů oblouků. Dále bylo použito digitální měřidlo sklonu kolejí a vodováha.


Jura Sajbrt vyráží proměřit koleje.
(foto © Tomáš Randýsek)

Výhybku bylo nutné zafixovat
v krajní poloze, abychom mohli
vyzkoušet průjezd vyšší rychlostí.
(foto © Tomáš Randýsek)

Provizorní zámek výhybky.
(foto © Tomáš Randýsek)

Potom už byly zahájeny testovací jízdy. Obě soupravy se vydaly na trať a nejdříve pomalými jízdami prověřovaly průjezdnost zprovozněného úseku od dvoukolejného nádraží u amfiteátru po začátek vratné smyčky. Poté již začaly regulérní zkoušky, které odhalily dva nedostatky v kolejových stycích. Prvním problémem je propad kolejového styku, ke kterému patrně dochází při svařování vinou deformace materiálu. Dalším problémem je deformace kolejového styku v příčném směru. Po zkušebních jízdách jsme se zástupci společnosti OK Mont hledali nejvhodnější řešení dalšího postupu. Zkoušeli jsme také průjezd přes výhybku maximální rychlostí, která u obou bateriových lokomotiv dosahuje asi 11 km/hod a jízda přímým směrem i do odbočky, po hrotu i proti hrotu nevykazovala žádné neobvyklé chování souprav. Parní lokomotivy jsou však schopny vyvinout až dvojnásobnou rychlost. Trať však ještě není zcela dokončena a není tedy způsobilá pro provoz parních lokomotiv s vagony pro běžné cestující.


První souprava vyráží na trať ...
(foto © Tomáš Randýsek)

.. následována druhou soupravou.
(foto © Tomáš Randýsek)

Pan Velecký jako cestující.
(foto © Tomáš Randýsek)

Testovací soupravy při jízdě zpět.
(foto © Tomáš Randýsek)

Testovací souprava se
strojvedoucím Martinem.
(foto © Tomáš Randýsek)

Testovací souprava se
strojvedoucím Tomášem.
(foto © Tomáš Randýsek)

Zkušební komise vyráží na trať.
(foto © Tomáš Randýsek)

A zde je první problém - propadlý
kolejový styk v podélném směru.
(foto © Tomáš Randýsek)

Deformace kolejového styku
v příčném směru je patrná
na první pohled.
(foto © Tomáš Randýsek)

Testovací souprava odjíždí na trať.
Za výhybkou je patrný propad
kolejového styku.
(foto © Roman Šiler)

Jirka Sajbrt jako strojvedoucí.
(foto © Tomáš Randýsek)

Martin a Roman Šilerovi vyrážejí
na trať.
(foto © Tomáš Randýsek)

Také zástupci OK Montu si vyzkoušeli řízení bateriové lokomotivy.
(foto © Tomáš Randýsek)

Závěrečná diskuze nad řešením
vzniklých problémů.
(foto © Tomáš Randýsek)

Po ukončení zkušebních jízd je nutné naložit modely do automobilů,
aby mohly být odvezeny do svých domovských dep.
(foto © Roman Šiler)


Zde se můžete podívat na video z testovacích jízd:

Formát .wmv (velikost 6.5MB)

Formát .avi (velikost 105MB)