Počet přístupů na stránky:


Kalendář akcí:

Optimalizováno pro prohlížeč:

Lokality návštěvníků našich stránek

Počasí na parkové dráze Olympia:


Více počasí

První zkušební jízdy s parní lokomotivou byly naplánovány na pondělí 3. května. Parní lokomotiva umí totiž vyvinout až dvojnásobnou rychlost oproti lokomotivě bateriové. A my jsme chtěli vyzkoušet připravenost kolejí pro parní provoz. Počasí však nebylo moc příznivé, od rána vytrvale pršelo a dokonce jsme uvažovali, že zkušební jízdy zrušíme. Ale nakonec to vyšlo, i když jsme museli zvolit náhradní příjezdovou trasu, jelikož celý areál byl jedno velké "blátoviště". Jako první vyjela na trať "sedmičková" bateriová lokomotiva AEG č. 9, aby prověřila, že trať je v naprostém pořádku a koleje jsou řádně vyčištěné. On i malý kamínek na temeni kolejnice dokáže lokomotivu nebo vagon vykolejit.


Přenášení lokomotiv a vagonů je vždy náročná činnost.
(foto © Tomáš Randýsek)

Čištění kolejí od štěrku.
(foto © Tomáš Randýsek)

Zkušební jízda s bateriovou lokomotivou.
(foto © Tomáš Randýsek)


Po několika pomalých jízdách s bateriovou lokomotivou a prověření celé tratě byla poprvé na kolejích Parkové dráhy Olympia roztopena parní lokomotiva "KRZENOWIC". Počasí bylo sychravé a tak o to více vynikla pára a kouř unikající z komína. Tentokrát bylo použito místo antracitu černé kovářské uhlí, ale antracit je holt antracit. Mimo většího množství kouře trvalo také roztopení o poznání déle.

Roztápění lokomotivy "KRZENOWIC".
(foto © Tomáš Randýsek ml.)


První ujeté metry.
(foto © Tomáš Randýsek ml.)


Zastavení na trati za účelem doplnění vody.
(foto © Tomáš Randýsek ml.)


Kouřová clona.
(foto © Tomáš Randýsek ml.)

Připojování vagonů.
(foto © Tomáš Randýsek ml.)

Odjezd z vratné smyčky.
(foto © Tomáš Randýsek ml.)

Reportér čeká na vhodný okamžik.
(foto © Tomáš Randýsek ml.)

Parní lokomotiva "KRZENOWIC" objela několik kol samostatně a potom byly připojeny osobní vagony. Zkušební jízdy se zúčastnili zástupci společností OK Mont, Bovis Lend Lease, Velecký a také Argo. K lokomotivě byl připojen jeden 4-osý lavicový vagon a tři vagony 2-osé. Dokončený okruh jsme projeli několikrát, při postupném zvyšování rychlosti. Nakonec byla trať shledána způsobilou pro slavnostní zahájení provozu, které proběhne v sobotu 22. května 2010.


Zkušební jízdy s plně obsazeným vlakem.
(foto © Tomáš Randýsek ml.)


Na odjezdové výhybce z vratné smyčky docházelo k občasnému vykolejování vagonů.
Zástupce výrobce výhybek, pan Martin Bláha z firmy Velecký, vyřešil tento problém přímo na místě.
(foto © Tomáš Randýsek ml.)


Detail lokomotiv.
(foto © Tomáš Randýsek ml.)

Strojvedoucí Martin při vjezdu do
vratné smyčky.
(foto © Tomáš Randýsek ml.)

Strojvedoucí Tomáš v nádraží
"Amfiteátr".
(foto © Tomáš Randýsek)

Stíhací jízda bateriové lokomotivy.
(foto © Tomáš Randýsek)

Strojvedoucí Roman.
(foto © Tomáš Randýsek)

Martin Šiler s bateriovou lokomoti-
vou AEG.
(foto © Tomáš Randýsek)

"Myslím, že naše parková dráha
bude opravu nej ..."
(foto © Tomáš Randýsek)

Martin Šiler s bateriovou lokomoti-
vou AEG.
(foto © Tomáš Randýsek)

Strojvedoucí Jirka.
(foto © Tomáš Randýsek)

Lokomotiva AEG po ukončení jízd.
(foto © Tomáš Randýsek ml.)

Probíhají dokončovací práce.
(foto © Tomáš Randýsek ml.)

Instalované dekorační prvky.
(foto © Tomáš Randýsek)

Živá loď začíná pomalu obrůstat.
(foto © Tomáš Randýsek)