Počet přístupů na stránky:


Kalendář akcí:

Optimalizováno pro prohlížeč:

Lokality návštěvníků našich stránek

Počasí na parkové dráze Olympia:


Více počasí

V centrální části parku, u vstupní stromové aleje, byly položeny travní koberce, které zpestřily celé prostředí, neboť vysetá tráva na ostatních plochách začíná teprve pomalu rašit. Přibylo také mnoho nových dekoračních prvků.


Travnaté koberce v centrální části parku.
(foto © Tomáš Randýsek)

Automatický závlahový systém
- nová tráva potřebuje vodu.
(foto © Tomáš Randýsek)

Předpěstované travní koberce
čekají na položení.
(foto © Tomáš Randýsek)

Centrální stromová alej.
(foto © Tomáš Randýsek)

Nově instalované dekorační prvky.
(foto © Tomáš Randýsek)

Z pohledu parkové dráhy jsou pokládány koleje od vratné smyčky po nácestné nádraží a také začala pokládka výhybek a kolejí nácestného nádraží samotného. Na nádraží "Amfiteátr" přibyl dekoračně provedený staniční zvon a dřevěné kůly budoucího plotu, který má oddělit nádraží od in-line dráhy.


Nádraží Amfiteátr.
(foto © Tomáš Randýsek)

Dekoračně provedený
staniční zvon.
(foto © T. Randýsek)

Pohled od vratné smyčky
k nácestnému nádraží.
(foto © Tomáš Randýsek)

Probíhající pokládka kolejí a
výhybek nácestného nádraží.
(foto © Tomáš Randýsek)

Probíhající pokládka kolejí a
výhybek nácestného nádraží.
(foto © Tomáš Randýsek)

Pohled k mostu.
(foto © Tomáš Randýsek)