Počet přístupů na stránky:


Kalendář akcí:

Optimalizováno pro prohlížeč:

Lokality návštěvníků našich stránek

Počasí na parkové dráze Olympia:


Více počasí

Elektrikáři dokončují pokládku kabelů do země mezi jednotlivými budovami
a demontují provizorní vedení od rozvaděče do dílny.

Instalace venkovních rozvodů elektřiny do připravených výkopů.
(foto © Tomáš Randýsek)

Rozvaděče ve výpravní budově a v dílně.
(foto © Tomáš Randýsek)

Pokládka venkovní izolace kolem výpravní budovy.
(foto © Tomáš Randýsek)

Montáž schodiště v dílně.
(foto © Tomáš Randýsek)Byla dokončena venkovní izolace u výpravní budovy. Postupně jsou zasypávány výkopy s inženýrskými sítěmi. Mezi výpravní budovu a dílnu byla dovezena odpadní jímka,
která zde bude umístěna společně se vsakovací jámou.

Dokončená venkovní izolace kolem výpravní budovy.
(foto © Tomáš Randýsek)

Postupné zasypávání výkopů.
(foto © Tomáš Randýsek)

Mezi výpravní budovou a dílnou bude umístěna kanalizační jímka a vsakovací jáma.
(foto © Tomáš Randýsek)

Prostor pro nástupiště.
(foto © Tomáš Randýsek)Postupně je instalováno odpadní potrubí. Po kontrole správného sklonu je potrubí zasypáno vrstvou písku, která je následně prolévána vodou. Na takto zhutněnou vrstvu písku je nakonec nasypána zemina.

Postupné zasypávání výkopů.
(foto © Tomáš Randýsek)

Instalace odpadního potrubí.
(foto © Tomáš Randýsek)

Zhutňování zeminy kolem výpravní budovy.
(foto © Tomáš Randýsek)

Defekt na zadním kole byl promptně opraven a nakladač se opět vrátil k rozdělané práci.
(foto © Tomáš Randýsek)

Hloubení vsakovací jámy.
(foto © Tomáš Randýsek)

Přeložka vstupního chodníku, přes který povedou vjezdové a odjezdové koleje.
(foto © Tomáš Randýsek)Byla vyhloubena vsakovací jáma a také jáma pro odpadní jímku, která do ní byla následně usazena. Nejdříve však muselo být dno jámy srovnáno, aby jímka ležela v absolutní rovině.
Jirka Sajbrt s Jarkem Gregou vyměřovali v mezičase staniční koleje.

Vsakovací jáma.
(foto © Tomáš Randýsek)

Příprava jámy pro usazení odpadní jímky.
(foto © Tomáš Randýsek)

Usazování odpadní jímky.
(foto © Tomáš Randýsek)

Vyměřování kolejí.
(foto © Tomáš Randýsek)

Výstražníky přejezdového zařízení.
(foto © Tomáš Randýsek)Výkopové práce se přesunuly mimo areál nádraží.
Odpadní potrubí je nutné napojit na hlavní kanalizaci.

Usazená odpadní jímka.
(foto © Tomáš Randýsek)

Hloubení výkopu pro kanalizaci.
(foto © Tomáš Randýsek)

Vyměřování a značení trasy výkopu.
(foto © Tomáš Randýsek)Pokládka potrubí z nádraží směrem k hlavní kanalizaci.
(foto © Tomáš Randýsek)Výkop je postupně zasypáván a zhutňován.
(foto © Tomáš Randýsek)

Také výkop před depem
je již zasypán.
(foto © Tomáš Randýsek)

Jirka zaměřuje odjezdové zhlaví.
Kdyby se narodil o pár století dříve, jistě by při vytyčování tras železnic udělal díru do světa.
Takto se bude muset spokojit jen s naším uznáním - komu čest, tomu čest.
Ale Jiřík je chlapec velice skromný.
(foto © Tomáš Randýsek)Úprava traťového tělesa pro vjezdové a odjezdové koleje.
(foto © Tomáš Randýsek)

Čištění kolejí za horkého letního dne.
(foto © Tomáš Randýsek)

Připravený štěrk frakce 11/22 a 8/16 pro traťový svršek.
(foto © Tomáš Randýsek)Pokračuje pokládka potrubí z nádraží směrem k hlavní kanalizaci.
(foto © Tomáš Randýsek)

Připojování posledního dílu potrubí.
(foto © Tomáš Randýsek)

Pišta všechno jistil v kanalizační stoce.
Jak rád se zase nadechl čerstvého rozpáleného vzduchu.
(foto © Tomáš Randýsek)

Pokládka potrubí je dokončena.
(foto © Tomáš Randýsek)Druhý den nezbyla po předcházející činnosti ani památka.
(foto © Tomáš Randýsek)

Vyznačení trasování kolejí.
(foto © Tomáš Randýsek)