Počet přístupů na stránky:


Kalendář akcí:

Optimalizováno pro prohlížeč:

Lokality návštěvníků našich stránek

Počasí na parkové dráze Olympia:


Více počasí

Pro plánovaný "Den otevřených dveří" je nutné položit vjezdovou staniční kolej s výhybkou do depa. Pro rovný úsek jsou použity již hotová kolejová pole a levá výhybka. Obloukové napojení na pravou kolej v depu bude nutné dotvarovat na místě.

(foto © Tomáš Randýsek)

(foto © Tomáš Randýsek)

(foto © Tomáš Randýsek)

(foto © Tomáš Randýsek)

(foto © Tomáš Randýsek)


Další činností toho dne bylo betonování patek sloupků vjezdové brány a dostavba obloukové opěrné zdi. Tentokrát jsme si nechali betonovou směs přivézt.

Řidič to nemá mezi budovami na nádraží příliš jednoduché. Místy to opravdu vycházelo jen tak tak.
No ale tak velké auto a tak malá hromádka? Je tohle možné?
(foto © Tomáš Randýsek)

A potom už se jen míchalo a vozilo a míchalo a vozilo ...
(foto © Tomáš Randýsek)

Betonování patek pro sloupky vjezdové brány.
(foto © Tomáš Randýsek)

Pokračující stavba opěrné zdi.
(foto © Tomáš Randýsek)

Počasí se konečně umoudřilo, neprší, půda je dostatečně vyschlá a tak může začít plánovaný odvoz zeminy.
(foto © Tomáš Randýsek)Vybetonované patky.
(foto © Tomáš Randýsek)

Firma Trasko dokončila předláždění vstupního chodníku.
(foto © Tomáš Randýsek)

Vjezdová staniční kolej s výhybkou do depa.
(foto © Tomáš Randýsek)


Pokračuje odvoz zeminy.
(foto © Tomáš Randýsek)Jano s Pištou pokračují ve stavbě opěrné zdi.
(foto © Tomáš Randýsek)

Byla také dokončena staniční kolej s výhybkou do depa.
(foto © Tomáš Randýsek)Firma Bofa-mont začala se stavbou plotu na vjezdovém a odjezdovém zhlaví stanice.

Montáž plotu.
(foto © Tomáš Randýsek)


Opěrná zeď kolem odjezdových kolejí.
(foto © Tomáš Randýsek)Pokračuje montáž plotu na vjezdovém a odjezdovém zhlaví stanice.
(foto © Tomáš Randýsek)

Montáž provizorního plotu z plachtoviny.
(foto © Tomáš Randýsek)

Zemina je konečně pryč.
To je zase najednou místa.
(foto © Tomáš Randýsek)