Počet přístupů na stránky:


Kalendář akcí:

Optimalizováno pro prohlížeč:

Lokality návštěvníků našich stránek

Počasí na parkové dráze Olympia:


Více počasí

Začalo betonování obrubníků mezi vjezdovými kolejemi a výpravní budovou. A aby toho betonu nebylo málo, připravuje se bednění pro betonování patek sloupků krytého nástupiště.

Betonování obrubníků.
(foto © Tomáš Randýsek)

Bednění pro betonové ukotvení patek sloupků.
(foto © Tomáš Randýsek)

Zdobená klika vjezdových vrat.
(foto © Tomáš Randýsek)Vybetonované základy patek sloupků.
(foto © Tomáš Randýsek)

Hlína z prostoru budoucí rotundy je pryč a body pro výkop základů jsou vyznačeny.
Kolem vnější hranice byly rozmístěny tvárnice pro obvodové stěny.
Teď už jen čekáme až trochu vyschne podloží, aby mohla na stavbu těžká technika.
(foto © Tomáš Randýsek)Pokračuje betonování obrubníků. Firma Elektro Fiala provádí instalaci hromosvodů na všech budovách. A byly vybagrovány první kubíky základů rotundy.

V dílně je už od rána veselo,
aneb hoši pózují před objektivem.
(foto © Tomáš Randýsek)

Betonování obrubníků.
(foto © Tomáš Randýsek)

Instalace hromosvodů.
(foto © Tomáš Randýsek)

Bagrování základů rotundy.
(foto © Tomáš Randýsek)Pokračuje bagrování základů rotundy. Bagr vyhloubí jámu vždy nahrubo a Jano s Pištou potom dočišťují plynulost oblouku ručně. Je také nutné neustále kontrolovat hloubku výkopu.

Bagrování základů.
(foto © Tomáš Randýsek)

Podle Pišty si můžete udělat
představu o hloubce výkopu.
(foto © Tomáš Randýsek)

Ruční dočišťování.
(foto © Tomáš Randýsek)

Měření nivelety.
(foto © Tomáš Randýsek)

Pišta s pomocným měřidlem.
(foto © Tomáš Randýsek)

"V poriadku, hĺbka je akurát."
(foto © Tomáš Randýsek)


Dokončené hromosvody.
(foto © Tomáš Randýsek)Zase jsme o kousek dál ...
(foto © Tomáš Randýsek)

Odvětrávací otvory na toaletách.
(foto © Tomáš Randýsek)Lepení izolační vrstvy Ytong Multipor.
(foto © Tomáš Randýsek)