Počet přístupů na stránky:


Kalendář akcí:

Optimalizováno pro prohlížeč:

Lokality návštěvníků našich stránek

Počasí na parkové dráze Olympia:


Více počasí

Zedníci pokračují v lepení venkovní izolace z bloků Ytong Multipor. Výhodou tohoto porézního materiálu je, že mimo tepelné izolace umožňuje budově "dýchat".
Podmínkou je však nanesení akrylátové fasádní omítky.

Práce jde klukům pěkně od ruky. Řezání je poměrně snadné, pila se zakusuje do izolace jako do másla.
(foto © Tomáš Randýsek)

Jarek Grega studuje plány
vjezdového zhlaví.
(foto © Tomáš Randýsek)

Vjezdové zhlaví bylo vysypáno štěrkem.
(foto © Tomáš Randýsek)

Pokračují výkopové práce
základů pro rotundu.
(foto © Tomáš Randýsek)

Odvoz vybagrované zeminy.
(foto © Tomáš Randýsek)Dočasně uložená kolejová pole a výhybky překáží při výkopových pracech základů rotundy a je tedy nutné je přemístit. Takže hezky navléci si rukavice a hej, rup, už je nesem ... Kolejová pole se ve dvou ještě dají zvládnout, ale přenášení výhybek je pro dva pěkná otročina. Ještě že byly potřeba jen čtyři. Stěhování ostatní výhybek přenecháme raději technice.

Pro zadní část vjezdového zhlaví bylo nutné nachystat již vyrobené výhybky.
Hádejte, kde byly? No samozřejmě až úplně dole.
(foto © Tomáš Randýsek)

Kolejová pole jsou postupně přenášena k dílně.
(foto © Tomáš Randýsek)

Jano a Pišta pokračují
v izolaci výpravní budovy.
(foto © Tomáš Randýsek)

Firma Bofa-mont dokončuje
montáž plotu.
(foto © Tomáš Randýsek)

Instalace vodovodních rozvodů
ve výpravní budově.
(foto © Tomáš Randýsek)Výpravní budova má hotovou venkovní izolaci. Jarek Grega pokračuje ve svařování kolejových polí a výhybek na vjezdovém zhlaví. Pomocí stavební techniky jsme přestěhovali výhybky. A také jsme vyzkoušeli nainstalovat jeden výstražník přejezdového zabezpečovacího zařízení.

Dokončená venkovní izolace
výpravní budovy.
(foto © Tomáš Randýsek)

Svařování kolejových polí a výhybek vjezdového zhlaví.
(foto © Tomáš Randýsek)

Stěhování výhybek pomocí stavební techniky je přece jen jednodušší.
Ale i technika se trochu zapotila a u poslední fůry musel Jura chvíli dělat závaží.
(foto © Tomáš Randýsek)

Přestěhovaná kolejová pole.
(foto © Tomáš Randýsek)

Zarovnávání kanalizační šachty.
(foto © Tomáš Randýsek)

Dokončený plot.
(foto © Tomáš Randýsek)

Zkušební instalace výstražníku přejezdového zabezpečovacího zařízení.
(foto © Tomáš Randýsek)Začala stavba dřevěného přístřešku na prvním nástupišti. Přední část vjezdového zhlaví je dokončena, pokračuje svařování vjezdových kolejí a výhybek v zadní části. Výkopové práce základů rotundy spějí ke svému závěru. Je to ale pěkná díra.

Stavba dřevěného přístřešku prvního nástupiště.
(foto © Tomáš Randýsek)

Pokračují práce na pokládce zadní části vjezdových kolejí.
(foto © Tomáš Randýsek)

Výkopové práce základů rotundy se blíží k závěru. Bagr dočišťuje hrany výkopu.
(foto © Tomáš Randýsek)Vybagrované základy rotundy.
(foto © Tomáš Randýsek)Před vybetonováním základů rotundy je nutné položit odpadní potrubí.
Firma pana Luboše Plachého staví dřevěný přístřešek prvního nástupiště.
Jarek Grega pokračuje v pokládce výhybek v zadní části skupiny vjezdových kolejí.

Pokládka odpadního potrubí z rotundy.
(foto © Tomáš Randýsek)

Stavba přístřešku na prvním nástupišti.
(foto © Tomáš Randýsek)

Dosypávání štěrku pod výhybku.
(foto © Tomáš Randýsek)Zadní část vjezdových kolejí.
(foto © Tomáš Randýsek)

Dokončený přístřešek u prvního nástupiště.
(foto © Tomáš Randýsek)

Po předchozích výkopech ani památka.
Pouze potrubí v levé a pravé části rotundy.
(foto © Tomáš Randýsek)