Počet přístupů na stránky:


Kalendář akcí:

Optimalizováno pro prohlížeč:

Lokality návštěvníků našich stránek

Počasí na parkové dráze Olympia:


Více počasí

Zima už je snad konečně na ústupu a půda na staveništi začíná pomalu vysychat.
Poslední zimní dny tráví Jano a Pišta dodělávkami v teple výpravní budovy, ale oba už se těší ven.

Montáž zárubní a dveří ve výpravní budově.
(foto © Tomáš Randýsek)Tak se hoši konečně dočkali. Sluníčko začíná nabírat na síle a práce na rotundě se rozběhly naplno. Nejdříve je nutné srovnat výšku terénu, aby bylo možné navézt makadam
a začít hloubit jámu pro točnu.

Srovnávání výšky terénu.
(foto © Tomáš Randýsek)


Pokrývači pokládají pláty bonského šindele na střechu rotundy.
(foto © Tomáš Randýsek)


Tesaři začali se stavbou zastřešení nástupiště.
(foto © Tomáš Randýsek)Vyhloubená jáma pro točnu.
(foto © Tomáš Randýsek)

Makadam u vnitřní obvodové zdi.
(foto © Tomáš Randýsek)

Vyhloubené jámy pro betonové
patky návěstidel.
(foto © Tomáš Randýsek)

Jáma pro předvěst.
(foto © Tomáš Randýsek)

Jáma pro vjezdové návěstidlo
je o poznání hlubší.
(foto © Tomáš Randýsek)Srovnávání terénu za rotundou.
(foto © Tomáš Randýsek)

Odvoz zeminy.
(foto © Tomáš Randýsek)

Točna zatím na papíře.
(foto © Tomáš Randýsek)

Příprava na betonování základů.
(foto © Tomáš Randýsek)Další kubíky betonu se valí na naše nádraží. Je nutné vybetonovat patky na usazení návěstidel a také základovou desku pro pojezd točny. Zejména vjezdové návěstidlo musí být vzhledem ke své výšce a hmotnosti řádně usazeno.

Jarek Grega přivařil na spodní část plastové roury plechy, aby beton nenatekl dovnitř.
(foto © Tomáš Randýsek)

Plastové roury byly zatíženy a spodní část jámy byla zalita betonem přímo z domíchávače.
(foto © Tomáš Randýsek)

Horní část vyplnili hoši ručně, aby zajistili souměrnost a výšku.
Teď už jen zbývá usadit do připravených děr obě návěstidla, ale o tom až někdy příště.
(foto © Tomáš Randýsek)


Další část domíchávače byla použita na základy točny a levého schodiště rotundy.
(foto © Tomáš Randýsek)


Teď již jen vyrovnat, uhladit povrch ...
(foto © Tomáš Randýsek)


... a počkat až beton vytvrdne.
(foto © Tomáš Randýsek)


Terén za rotundou je již srovnaný.
(foto © Tomáš Randýsek)


Pokrývači pokračují s pokládkou bonského šindele a oplechováním střechy.
(foto © Tomáš Randýsek)


Části zastřešení nástupiště jsou nachystány ke kompletaci.
(foto © Tomáš Randýsek)


A teď ještě na skok do umývárny, která již dostává svoji finální podobu:

(foto © Tomáš Randýsek)

(foto © Tomáš Randýsek)

(foto © Tomáš Randýsek)

(foto © T. Randýsek)