Počet přístupů na stránky:


Kalendář akcí:

Optimalizováno pro prohlížeč:

Lokality návštěvníků našich stránek

Počasí na parkové dráze Olympia:


Více počasí

Neuběhl ani rok od posledních realizačních záměrů a máme zde opět "staré známé" řemeslníky. Jako první bude vybudována opěrná zeď vlevo od nádraží, která bude obepínat kolejovou smyčku, určenou zejména pro malé a méně výkonné modely. Ty mají občas problém zdolat dlouhé stoupání kolem bludiště. Takto budou moci jezdit na malém okruhu na rovině. Dalším počinem bude zvelebení místa u boční vjezdové brány, které bude v budoucnu využito jako další plocha pro posezení modelářů a pozvaných hostů, kteří se zúčastňují mezinárodního modelářského srazu Parní Olympia. Začneme také s přípravou na vybudování dřevěného přístřešku se dvěma odstavnými kolejemi, který bude součástí budovy depa kolejových vozidel. A ještě bude nutné opravit betonové povrchy přejezdů u hlavního nádraží, které byly po dvou zimách značně poškozené.


Začala stavba opěrné zídky. Vykopaná hlína bude použita na vyrovnání terénu.
(foto © Tomáš Randýsek)Rekultivace plochy u boční vjezdové brány.
(foto © Tomáš Randýsek)

Díry pro zabetonování sloupků na vinnou révu.
(foto © Tomáš Randýsek)Opěrná zídka z tvárnic ztraceného bednění.
(foto © Tomáš Randýsek)

Výkop pro uložení obrubníků.
(foto © Tomáš Randýsek)Betonování obrubníků.
(foto © Tomáš Randýsek)

Sloupky na víno.
(foto © Tomáš Randýsek)Nová plocha pro posezení má již definované okraje.
(foto © Tomáš Randýsek)

Výhybka pro vnitřní objízdnou kolej kolem rotundy.
(foto © Tomáš Randýsek)

Oprava betonového povrchu přejezdů.
(foto © Tomáš Randýsek)Betonový povrch opěrné zídky.
(foto © Tomáš Randýsek)

Dobetonování nájezdu na plošinu.
(foto © Tomáš Randýsek)Opěrná zídka dostala světlešedý nátěr.
(foto © Tomáš Randýsek)

Z nově budované plochy byla odvezena přebytečná zemina.
(foto © Tomáš Randýsek)

Vedle budovy vozového depa ještě vyroste přístřešek se dvěma odstavnými kolejemi.
Zatím byl povrch vysypán štěrkem a byla položena výhybka s prvními metry kolejí.
(foto © Tomáš Randýsek)Plocha před dlážděním.
(foto © Tomáš Randýsek)

Pokládka a svařování odstavných kolejí.
(foto © Tomáš Randýsek)

Úprava terénu před opěrnou zídkou.
(foto © Tomáš Randýsek)

Výhybka a napojení kolejí na druhé straně rotundy.
(foto © Tomáš Randýsek)Pokládka dlažby.
(foto © Tomáš Randýsek)

Obrubníky.
(foto © Tomáš Randýsek)

Vyměřování roztečí mezi kolejemi.
(foto © Tomáš Randýsek)Čerstvě vydlážděná plocha.
(foto © Tomáš Randýsek)