Počet přístupů na stránky:


Kalendář akcí:

Náš mediální partner:

Optimalizováno pro prohlížeč:

Lokality návštěvníků našich stránek

Počasí na parkové dráze Olympia:


Více počasí

Snahy o zajištění bezpečného provozu vlaků jsou staré jako železnice sama. V dřevních dobách byl provoz řízen dopravními zaměstnanci bez technických pomůcek. Zvyšující se hustota provozu podnítila vývoj návěstních znaků pro řízení jízdy vlaků - nejprve přišly na řadu praporky, pak košové návěsti, zvonkové návěsti, distanční návěsti, telegraf a nakonec telefon. Jenže rozhodování pořád záviselo na člověku. Zapomene, nezapomene?
Snaha konstruktérů zabránit vzniku železničních nehod produkovala různá technická zařízení, více či méně znemožňující vzniku nebezpečné situace. Různost těchto zařízení naopak znesnadňovala obsluhu i údržbu. Každá země i každá dráha používala jiné zebezpečovací zařízení. Ani uvnitř Rakouska-Uherska to nebylo jiné. Následovala snaha o zavedení jednoho typizovaného zařízení, které by však muselo být natolik dobré, aby zvládalo veškeré konfigurace a druhy provozu Císařských a královských drah. Úkolu se úspěšně zhostil konstruktér Georg Rank, který využil své vlastní zařízení z roku 1898, další dostupné konstrukční prvky a roku 1911 vyprojektoval zabezpečovací zařízení, které dodnes nese jeho jméno. Bylo použito slůvko dodnes, protože značné množství těchto zařízení je i po 100 letech stále v provozu. Na každém výkrese dokumentace těchto zařízení je stále razítko C. k. ministerstva drah a rozmáchlý Rankův podpis.

Originální servisní dokumentace z roku 1911 - archív Jury Sajbrta.

A jaké by to bylo nádraží bez pořádných návěstidel. I když u nás provozujeme pouze zmenšené železniční modely, areál našeho nádraží by si návěstidla v měřítku 1:1 určitě zasloužil. Když se tedy naskytla možnost část tohoto zařízení získat, nezaváhali jsme ani na okamžik. Jura díky svým kontaktům doslova vyžebral na SDC Brno za cenu šrotu vjezdové dvouramenné návěstidlo s předvěstí a příslušné stavěcí páky ze stavědlového přístroje železniční stanice Bučovice, která procházela v létě 2011 zásadní rekonstrukcí.


Takhle to vypadalo v Bučovicích v úterý 3. srpna 2010, kdy jsme si pro návěstidla přijeli:

Odjezdové zhlaví směr Kyjov.
(foto © Tomáš Randýsek)

Odjezdové zhlaví směr Slavkov.
(foto © Tomáš Randýsek)

Tak toto je naše návěstidlo - jedná se konkrétně o vjezdové návěstidlo a předvěst od Slavkova u Brna.
A že se jedná opravdu o to samé, si můžete ověřit podle červeného fleku na čtvrtém žebru vodorovného ramene.
Obě návěstidla byla dočasně uskladněna v areálu rozestavěného hlavního nádraží Olympia.
(foto © Tomáš Randýsek)


Stěhování návěstidel do dílny na totální rekonstrukci probíhalo odpoledne 3. listopadu 2011.
K manipulaci jsme použili valník s hydraulickým ramenem a naše dva plošinové vagony:

Nejdříve se nakládal stožár předvěsti ...
(foto © Tomáš Randýsek)

... stožár vjezdového návěstidla s oběma rameny následoval vzápětí.
(foto © Tomáš Randýsek)

Valník pak přejel před dílnu a nastala složitější část překládky.
(foto © Tomáš Randýsek)

Nejprve byl stožár vjezdového návěstidla uložen na připravené špalky.
(foto © Tomáš Randýsek)

Poté byl přeložen stožár předvěsti na připravené plošinové vagony ...
(foto © Tomáš Randýsek)

... a následně převezen a uložen do dílny.
(foto © Tomáš Randýsek)

A pak přišlo na řadu vjezdové návěstidlo.
(foto © Tomáš Randýsek)

Vodorovné rameno v poloze "Stůj" zabraňovalo projetí dílenskými vraty.
(foto © Tomáš Randýsek)

Museli jsme provizorně odstranit čep a posunout rameno do polohy "Volno".
(foto © Tomáš Randýsek)

Teď už jsou návěstidla v suchu a Jarek může začít s renovací.
(foto © Tomáš Randýsek)


Demontáž začala následující den.
(foto © Tomáš Randýsek)

Demontovaný držák terče.
(foto © Tomáš Randýsek)

Demontované závaží z předvěsti.
(foto © Tomáš Randýsek)

Demontovaný držák clon.
(foto © Tomáš Randýsek)

Mnohdy se musí použít hrubá síla.
(foto © Tomáš Randýsek)

Čištění stožáru pomocí ocelového kartáče.
(foto © Tomáš Randýsek)

Když se pořádně přitlačí ...
(foto © Tomáš Randýsek)

... objeví se občas zajímavé věci.
(foto © Tomáš Randýsek)

Očištěné díly jsou postupně nastříkány základovou barvou.
(foto © Tomáš Randýsek)

Po předvěsti přichází na řadu vjezdové návěstidlo.
(foto © Tomáš Randýsek)

Vodorovné rameno bylo během transportu zdeformováno.
Nezbude nic jiného, než rameno rozříznout, krajní část narovnat a pak obě části zase spojit.
(foto © Jarek Grega)

Obě oddělené části.
(foto © Tomáš Randýsek)

Demontovaný držák clon.
(foto © Tomáš Randýsek)

Odmašťování dílů před nástřikem.
(foto © Tomáš Randýsek)

Čištění stožáru vjezdového návěstidla.
(foto © Tomáš Randýsek)

Již nastříkaný stožár předvěsti.
(foto © Tomáš Randýsek)

Opravené vodorovné rameno a svislé rameno jsou připraveny k nástřiku základovou barvou.
(foto © Tomáš Randýsek)

Nástřik stožáru vjezdového návěstidla základovou barvou.
(foto © Tomáš Randýsek)

Díly návěstidla v základové barvě.
(foto © Tomáš Randýsek)

Finální nástřik šedou barvou.
(foto © Tomáš Randýsek)

"Vypadá to pěkně, že?"
(foto © Tomáš Randýsek)

Stožár vjezdového návěstidla v již finálních barvách.
(foto © Tomáš Randýsek)

Část dílů vjezdového návěstidla.
(foto © Tomáš Randýsek)


Instalace stožárů obou návěstidel do předem připravených otvorů,
které byly vyztuženy plastovými rourami, probíhala v úterý 24. dubna 2015:

Jeřáb je připraven, my také.
(foto © Tomáš Randýsek)

Hlavně to pořádně uvázat.
(foto © Tomáš Randýsek)

A teď pomalu zvedat.
(foto © Tomáš Randýsek)

Stožár vjezdového návěstidla byl pomalu přemístěn nad montážní otvor.
(foto © Tomáš Randýsek)

Ukotvení nám projektoval statik, takže nějaké ty poryvy větru by měla návěstidla vydržet.
(foto © Tomáš Randýsek)

Přivázat kotvící lana a honem zaházet patu stožáru betonem.
(foto © Tomáš Randýsek)

Teď to ještě vyrovnat pomocí klínů.
(foto © Tomáš Randýsek)

A pořádně napnout kotvící lana.
(foto © Tomáš Randýsek)

"Je to v rovině."
(foto © T. Randýsek)

Losování o to, kdy vyleze nahoru a odvěsí hák jeřábu, vyhrál Jura.
Vytáhl si nejkratší zápalku. Nebo nejdelší? Už fakt nevím, ale každopádně vyhrál.
(foto © Tomáš Randýsek)

"Hlavně nespadni, já se celej třesu!"
(foto © Tomáš Randýsek)

Přemísťování stožáru předvěsti bylo o poznání snazší.
(foto © Tomáš Randýsek)

Jura přidržuje, Pišta hází beton.
(foto © Tomáš Randýsek)

Stožáry musí být v zákrytu.
(foto © Tomáš Randýsek)

"Teď je to dobře!"
(foto © Tomáš Randýsek)

Stožáry jsou usazeny.
Teď jen počkat, až ztuhne beton.
(foto © Tomáš Randýsek)


Pro instalaci ramen bylo nutné postavit provizorní lešení.
(foto © Tomáš Randýsek)

Už se nám to pěkně rýsuje.
(foto © Tomáš Randýsek)

Předvěst.
(foto © Tomáš Randýsek)

Řětězy a držáky clon.
(foto © Tomáš Randýsek)

Řětězy a držáky clon.
(foto © Tomáš Randýsek)

Vjezdové návěstidlo.
(foto © Tomáš Randýsek)


Původní umístění sloupků držáků drátovodů se ukázalo jako nevyhovující.
Jeden sloupek musíme přemístit, druhý zrušíme úplně:

První sloupek vykopeme.
(foto © Tomáš Randýsek)

Díru po něm opět zaházíme.
(foto © Tomáš Randýsek)

A sloupek přemístíme k předvěsti.
(foto © Tomáš Randýsek)

Druhý sloupek zrušíme úplně.
(foto © Tomáš Randýsek)

Nejdřív je třeba obnažit patu.
(foto © Tomáš Randýsek)

Beton musíme rozbít kladivem.
(foto © Tomáš Randýsek)

Jde to pomalu, ale jde to.
(foto © Tomáš Randýsek)

Teď můžeme sloupek uříznout.
(foto © Tomáš Randýsek)

A už je pryč.
(foto © Tomáš Randýsek)

Umístění sloupku vedle předvěsti.
(foto © Tomáš Randýsek)

Zkrácení betonového základu.
(foto © Tomáš Randýsek)

I tak je sloupek pěkně těžký.
(foto © Tomáš Randýsek)

Vítězný tanec s konví u tyče.
(foto © Tomáš Randýsek)


Elektroinstalace.
(foto © Tomáš Randýsek)


Rám na stavědlové páky.
(foto © Tomáš Randýsek)

Instalace kladek drátovodů.
(foto © Tomáš Randýsek)


Stínítka předvěsti.
(foto © Tomáš Randýsek)

Stínítka předvěsti.
(foto © Tomáš Randýsek)


Stínítka návěstidla.
(foto © T. Randýsek)


Ještě jednou bylo nutné vylézt na návěstidlo, aby mohlo být zavěšeno závaží jednoho z ramen.
Tentokrát se tohoto úkolu zhostil Pišta.
(foto © Tomáš Randýsek)

Zkouška stavění obou ramen návěstidla. Ještě bude nutné doladit rovnoběžnost.
(foto © Tomáš Randýsek)

Tak teď už je snad vše v pořádku.
(foto © Tomáš Randýsek)Obě návěstidla i návěstní páky jsou již plně funkční, ale používáme je zatím jen ve výjimečných případech. A důvod je prostý - co je volně přístupné, to prostě patří všem. A tak když jsme jeden víkend zkušebně odkryli návěstní páky, hned se našli zvídavci, kteří zkoumali, jak to vlastně funguje a obě návěstidla nám přestavovali tam a zpět. Co chvíli byla předvěst v poloze "Volno" a vjezdové návěstidlo v poloze "Stůj". A tak jsme museli páky zase zabezpečit řetězem a zámkem a dokud nebude kolem pákového přístroje postaveno uzamykatelné stavědlo, bude to tak i nadále.