Počet přístupů na stránky:


Kalendář akcí:

Náš mediální partner:

Optimalizováno pro prohlížeč:

Lokality návštěvníků našich stránek

Počasí na parkové dráze Olympia:


Více počasí

Přejezdové zabezpečovací zařízení (PZZ) zvyšuje bezpečnost dopravy v místě úrovňového křížení dvou rozdílných druhů dopravních cest (silniční a železniční). Přejezdové zabezpečovací zařízení včasným spuštěním výstrahy varuje účastníky silničního provozu před železničním vozidlem, které má přednost a které se blíží k železničnímu přejezdu. Přejezdy lze v podstatě rozdělit do dvou kategorií - na nechráněné (nezabezpečené) a chráněné (zabezpečené).
Nechráněné železniční přejezdy se většinou vyskytují na lokálních tratích s malou hustotou provozu a jsou opatřeny pouze výstražným křížem, který znázorňuje počet kolejí na železniční trati. Chráněné železniční přejezdy lze ještě dále rozdělit podle typu použitého zabezpečovacího zařízení. Nejstarším typem je mechanické zabezpečení (PZM) pomocí ručně ovládaných závor, které je však dnes již na ústupu a většinou chrání účelovou komunikaci na lokální trati. Na mnoha místech jsou mechanické závory trvale spuštěny. V současnosti se nejčastěji používá světelné přejezdové zabezpečovací zařízení (PZS), které dává výstrahu dvěma červenými přerušovanými světly a zvukovým znamením. Někdy je světelné zařízení ještě doplněno automaticky ovládanými závorami.

PZS se závorami na jednokolejné
trati v pohotovostním stavu.
(foto © Tomáš Randýsek)

PZS bez závor na dvojkolejné
trati v pohotovostním stavu.
(foto © Tomáš Randýsek)

PZS ve výstražném stavu
před průjezdem vlaku.
(foto © Tomáš Randýsek)

PZS ve výstražném stavu
při průjezdu vlaku.
(foto © Tomáš Randýsek)

PZS v anulačním stavu.
(foto © Tomáš Randýsek)

Pro naše účely, kdy chceme upozornit návštěvníky parku na vlak blížící se k přejezdu, bylo vybráno následující výstražné zařízení s křížem označujícím dvoukolejnou trať pro přejezdy u hlavního nádraží a u dřevěného bludiště a také s křížem označujícím jednokolejnou trať pro přejezdy u stanice Amfiteátr. Práce začaly u Jury na stole a v dílně. Kde taky jinde? Vždyť se tím chlapec několik let poctivě živil.

Vzor výstražníku.
(foto © Jiří Sajbrt)

Výkres výpalků
výstražníku.
(foto © Jiří Sajbrt)

Výkres výpalků
počítacího bodu.
(foto © Jiří Sajbrt)

Vypálené díly pro 18 výstražníků
a 18 počítacích bodů.
(foto © Jiří Sajbrt)

Sluneční clony (tzv. "kšilty")
prošly u Jury v dílně třemi
procesy postupného rolování.
(foto © Jiří Sajbrt)

Svařence výstražníků a počítacích
bodů před povrchovou úpravou.
(foto © Jiří Sajbrt)

Lékárnička jako schránka
pro elektroniku.
(foto © Jiří Sajbrt)

Rozebrat, odstranit samolepku,
očistit lepidlo benzínem, vrtat,
stříhat, ohýbat, zabrousit hrany.
(foto © Jiří Sajbrt)

Schránky připravené pro nástřik
černou barvou.
(foto © Jiří Sajbrt)

Výstražníky nastříkané syntetikou.
Zbytek bude dolepen řezanou fólií.
(foto © Jiří Sajbrt)

Zkušební instalace výstražníku probíhala 29. září 2011 na přejezdu u hlavního nádraží:

(foto © Tomáš Randýsek)

(foto © Tomáš Randýsek)

(foto © Tomáš Randýsek)

(foto © Tomáš Randýsek)

(foto © Tomáš Randýsek)

(foto © Tomáš Randýsek)

(foto © Tomáš Randýsek)

(foto © Tomáš Randýsek)

A teď Jurovi nezbývá nic jiného, než to všechno zapojit, propojit a ozvučit. Každý přejezd potřebuje snímací body, které počítají projíždějící nápravy vlaku. Před přejezdem připočítávají a za přejezdem odpočítávají. Je-li uvnitř úseku nula, přejezd je v klidu, je-li nenulový, spustí se výstraha. Pro naši dráhu zvolil Jura nášlapné čidlo, protože čidla magnetická jsou pro kola modelů moc malá a různorodá a proudové snímání nelze na ocelových pražcích použít.
Vlastní deska přejezdu se dostala na řadu jako poslední. Je osazená PIC mikropočítačem, okolo jako omáčka přepěťové ochrany, galvanické oddělení a nahoře je jako třešnička na dortu zvukový modul, který zajišťuje výstražný signál. Také s programováním si Jura poradil. Prý ho u toho i hlava bolela a jako doping používal jakýsi Ryzlink rýnský PS 2005. Ovšem v dávkách přiměřených. Ale tento druh dopingu je stejně v našem klubu osobám nad 18 let povolený.

Díly počítacích bodů
před sestavením.
(foto © Jiří Sajbrt)

Programování počítacích bodů.
(foto © Jiří Sajbrt)

Osazené desky výstražníků.
(foto © Jiří Sajbrt)

Montáž výstroje výstražníků.
(foto © Jiří Sajbrt)

Nyní nás již čekají převážně práce v terénu. 28. října 2011 přivezl Jura první prototyp počítače náprav, kterým se budou ovládat přejezdová výstražná zařízení a oddílová návěstidla na trati. Elektronika je vsazena do celkem robustního obalu, který se umístí mezi koleje. Okolek vždy stlačí mechanický prvek a o vše ostatní už se postará elektronika. Snímač byl pokusně nainstalován na rovném úseku před stanicí Amfiteátr. Zkoušky byly provedeny jak při normálním provozu - při průjezdu standardního vlaku taženého bateriovou lokomotivou, tak i v obou mezních situacích - při průjezdu asi nejlehčího vagonu s tenkými okolky (tendr od lokomotivy "Rocket") a při průjezdu maximální rychlostí. Tedy spíše při průjezdu rychlostí, kterou jsme schopni vyvinout ručním roztlačením vozíku, a která dosahuje určitě kolem 20 km/hod. Při jízdě tak vysokou rychlostí vykazovala elektronika jisté anomálie, ale to je rychlost spíše teoretická, kterou se na parkové dráze jezdit nebude. Takže pokus to byl určitě úspěšný.

Diskuze na téma železniční
zabezpečovací zařízení.
(foto © Jan Palán)

Počítadlo náprav.
(foto © Tomáš Randýsek)

Nejlehčí vůz ...
(foto © Tomáš Randýsek)

... také sešlápl snímač.
(foto © Tomáš Randýsek)

Tam a zpět, tam a zpět.
(foto © Tomáš Randýsek)

Řídící elektronika.
(foto © Tomáš Randýsek)

Malá úprava pomocí mobilní
plynové pájky.
(foto © Tomáš Randýsek)

Řídící elektronika.
(foto © Tomáš Randýsek)

Celá sestava ja připravena
k zahájení testování.
(foto © Tomáš Randýsek)

Jura zaznamenává časové odezvy.
(foto © Tomáš Randýsek)

Tam a zpět, tam a zpět ...
(foto © Jan Palán)

... tentokrát při maximální rychlosti.
(foto © Jan Palán)

Spokojený autor coby přerostlý trpaslík.
(foto © Tomáš Randýsek)


V typicky podzimní sychravou sobotu 5. listopadu 2011 proběhla členská brigáda,
při které jsme betonovali sloupky výstražníků:

Nakládka nářadí a pomůcek.
(foto © Jan Palán)

Příprava klínů na betonování.
(foto © Tomáš Randýsek)

Část pracovní čety.
(foto © Tomáš Randýsek)

Odjezd pracovního vlaku.
(foto © Tomáš Randýsek)

Hurá na brigádu.
(foto © Jan Palán)

Zastávka u prvního přejezdu.
(foto © Tomáš Randýsek)

Vykládka nářadí.
(foto © Jan Palán)

Zkracování sloupků.
(foto © Tomáš Randýsek)

Zkracování sloupků.
(foto © Tomáš Randýsek)

Protahování kabelu chráničkou.
(foto © Tomáš Randýsek)

Chráničku s kabelem od přejezdu k počítači náprav je nutné dobře zakopat.
(foto © Tomáš Randýsek)

Míchání betonu.
(foto © Jan Palán)

Usazování sloupku.
(foto © Tomáš Randýsek)

Sloupky přejezdu u bludiště
jsou zabetonovány.
(foto © Tomáš Randýsek)

Na cestě k dalšímu přejezdu.
(foto © Tomáš Randýsek)

V plné práci.
(foto © Tomáš Randýsek)

Přejezd v zadní části parku.
(foto © Tomáš Randýsek)

Zase jiný strojvedoucí.
(foto © Tomáš Randýsek)

Zkracování sloupků.
(foto © Tomáš Randýsek)

Šroubování úchytů.
(foto © Tomáš Randýsek)

Přejezd u Amfiteátru.
(foto © Tomáš Randýsek)

Hoši mezitím zakopávali chráničku s kabelem.
Rezervu kabelu k výstražníku jsme schovali dovnitř sloupku.
(foto © Tomáš Randýsek)

Teď to stejné na druhé straně a nepoznali by jste, že je zde něco zakopáno.
(foto © Tomáš Randýsek, Jan Palán)

Pro dnešek máme splněno.
(foto © Tomáš Randýsek)


Osazování a propojování výstražníků na přejezdu u bludiště
jsme prováděli ve čtvrtek 10. listopadu 2011:

(foto © Tomáš Randýsek)

(foto © Tomáš Randýsek)

(foto © Tomáš Randýsek)

(foto © Tomáš Randýsek)

(foto © Tomáš Randýsek)

(foto © Tomáš Randýsek)

(foto © Tomáš Randýsek)

(foto © Tomáš Randýsek)

(foto © Tomáš Randýsek)

(foto © Tomáš Randýsek)

(foto © Tomáš Randýsek)

(foto © Tomáš Randýsek)

(foto © Tomáš Randýsek)

(foto © Tomáš Randýsek)


Všechny přejezdy jsou zkompletovány a výstražníky mezi sebou propojeny.
Nyní se ještě musí nainstalovat počítače náprav:

(foto © Tomáš Randýsek)

(foto © Tomáš Randýsek)

(foto © Tomáš Randýsek)

(foto © Tomáš Randýsek)


Instalace a zapojování počítačů náprav na odjezdovém zhlaví:

Probíhající montáž.
(foto © Tomáš Randýsek)

První dva počítače náprav
jsou zkompletovány.
(foto © Tomáš Randýsek)

Spojování kabelů.
(foto © Tomáš Randýsek)

Ochrana spojů.
(foto © Tomáš Randýsek)

Zvídavci.
(foto © Tomáš Randýsek)


Přivařování zemnícího drátu, který bude u každého sloupku s řídící elektronikou.
(foto © Tomáš Randýsek)

Betonování patek sloupků.
(foto © Tomáš Randýsek)

Hloubení rýhy pod kolejnicemi.
(foto © Tomáš Randýsek)

Instalace počítače náprav.
(foto © Tomáš Randýsek)

Zapojování.
(foto © Tomáš Randýsek)

Zkouška funkčnosti.
(foto © Tomáš Randýsek)

"Hurá, funguje to!
Jdem si dát víno a doutník."
(foto © Tomáš Randýsek)

Přejezdové zabezpečovací zařízení v akci.
(foto © Tomáš Randýsek, Lukáš Randýsek)