Počet přístupů na stránky:


Kalendář akcí:

Náš mediální partner:

Optimalizováno pro prohlížeč:

Lokality návštěvníků našich stránek

Počasí na parkové dráze Olympia:


Více počasí

Následující obrázky by Vám měli ukázat postupnou proměnu parku.
Fotografie jednotlivých partií jsou zachyceny přibližně ze stejného místa
s určitým časovým odstupem.


Oblast hlavního nádraží

Pohled od chodníku

19.09.2013

18.09.2011

30.11.2010

26.11.2010

02.07.2010

24.02.2010

Pohled na místo budoucí rotundy

19.09.2013

18.09.2011

30.11.2010

04.08.2010

23.03.2010

Pohled od rotundy

19.09.2013

18.09.2011

30.11.2010

25.11.2010

15.08.2010

29.09.2009

Pohled na nádraží z in-line dráhy

13.09.2013

18.09.2011

30.11.2010

26.11.2010

10.06.2010

27.04.2010

24.10.2009

Pohled na nádraží od bludiště

19.09.2013

18.09.2011

30.11.2010

17.11.2010

02.07.2010

Oblast mezi nádražím a mostem

Pohled od nádraží směrem k mostu

19.09.2013

30.11.2010

23.11.2010

25.06.2010

08.04.2010

23.03.2010

Pohled od mostu směrem k nádraží

19.09.2013

18.09.2011

30.11.2010

05.11.2010

06.10.2010

24.02.2010

Most

Stavba mostu

24.10.2009

01.10.2009

29.09.2009

Přejezd in-line dráhy

19.09.2013

30.11.2010

23.11.2010

23.03.2010

19.10.2009

29.09.2009

Pohled na východní portál

19.09.2013

30.11.2010

05.11.2010

13.07.2010

10.06.2010

01.04.2010

02.11.2009

Pohled na západní portál

19.09.2013

30.11.2010

05.11.2010

13.07.2010

12.05.2010

27.04.2010

01.04.2010

Proměna profilu

19.09.2013

13.07.2010

23.03.2010

24.02.2010

Zářez směrem od mostu

19.09.2013

30.11.2010

17.11.2010

05.11.2010

10.06.2010

01.04.2010

Zářez směrem k mostu

19.09.2013

30.11.2010

17.11.2010

05.11.2010

10.06.2010

01.04.2010

Pohled z mostu

19.09.2013

30.11.2010

17.11.2010

10.06.2010

01.04.2010

Pohled od bludiště do parku

19.09.2013

30.11.2010

17.11.2010

01.04.2010

24.02.2010

Dřevěné bludiště

Pohled na bludiště od mostu

19.09.2013

31.10.2010

20.11.2010

01.04.2010

24.02.2010

24.10.2009

Pohled na bludiště z in-line dráhy

19.09.2013

30.11.2010

20.11.2010

01.04.2010

19.09.2013

30.11.2010

20.11.2010

08.04.2010

Kopec v levé části parku

Pohled z in-line dráhy

19.09.2013

30.11.2010

17.11.2010

10.06.2010

01.04.2010

29.09.2009

Pohled z parku

19.09.2013

30.11.2010

05.11.2010

24.02.2010

Přejezd u bludiště

Pohled směrem od hlavního nádraží

19.09.2013

30.11.2010

17.11.2010

01.04.2010

Pohled směrem k hlavnímu nádraží

19.09.2013

30.11.2010

05.11.2010

08.04.2010

Oblouky v zářezu pod bludištěm

Pohled směrem k hlavnímu nádraží

19.09.2013

30.11.2010

17.11.2010

10.06.2010

27.04.2010

01.04.2010

Pohled směrem od hlavního nádraží

19.09.2013

30.11.2010

17.11.2010

27.04.2010

08.04.2010

Pohled na oblouk před nácestnou stanicí

19.09.2013

30.11.2010

17.11.2010

10.06.2010

12.05.2010

Nácestná stanice

Pohled směrem od hlavního nádraží

19.09.2013

30.11.2010

17.11.2010

05.11.2010

10.06.2010

12.05.2010

27.04.2010

01.04.2010

Pohled směrem k hlavnímu nádraží

19.09.2013

30.11.2010

17.11.2010

10.06.2010

12.05.2010

Pohled od nácestné stanice

19.09.2013

30.11.2010

17.11.2010

27.04.2010

08.04.2010

Pohled k nácestné stanici

19.09.2013

30.11.2010

17.11.2010

12.05.2010

Střední část tratě

19.09.2013

30.11.2010

17.11.2010

01.04.2010

Vratná smyčka

Pohled z horní části in-line dráhy

19.09.2013

30.11.2010

20.11.2010

29.09.2009

19.09.2013

30.11.2010

05.11.2010

21.04.2010

Pohled ze spodní části in-line dráhy

19.09.2013

30.11.2010

05.11.2010

01.04.2010

Rozdvojení tratě za smyčkou

19.09.2013

30.11.2010

17.11.2010

01.04.2010

23.03.2010

Pohled od stanice Amfiteátr do parku

19.09.2013

30.11.2010

17.11.2010

08.04.2010

Přejezd u lezecké stěny

19.09.2013

30.11.2010

17.11.2010

08.04.2010

19.09.2013

30.11.2010

20.11.2010

08.04.2010

Stanice Amfiteátr

Pohled od vjezdového zhlaví

19.09.2013

30.11.2010

23.11.2010

12.05.2010

Pohled ze stanice k odjezdovému zhlaví

19.09.2013

30.11.2010

23.11.2010

12.05.2010

23.03.2010

Odjezdové zhlaví

19.09.2013

30.11.2010

23.11.2010

23.03.2010

Zářez za stanicí

19.09.2013

30.11.2010

17.11.2010

23.03.2010

Pohled z kopce do stanice

19.09.2013

30.11.2010

17.11.2010

03.05.2010

Pohled z kopce na odjezdové zhlaví

19.09.2013

30.11.2010

23.11.2010

29.09.2009

Zadní přejezd

19.09.2013

30.11.2010

05.11.2010

08.04.2010

Pohled z in-line dráhy do parku

19.09.2013

30.11.2010

17.11.2010

12.05.2010

24.02.2010

Mokřad

19.09.2013

30.11.2010

17.11.2010

23.03.2010

24.02.2010

19.09.2013

30.11.2010

17.11.2010

23.03.2010

Mokřad

19.09.2013

30.11.2010

17.11.2010

23.03.2010

Alej

19.09.2013

30.11.2010

17.11.2010

05.11.2010

12.05.2010

01.04.2010

24.02.2010

Kopec

Celkový pohled

19.09.2013

30.11.2010

20.11.2010

24.02.2010

29.09.2009

Pohled ze zadní příjezdové cesty

19.09.2013

30.11.2010

20.11.2010

29.09.2009

Vrcholek kopce

19.09.2013

30.11.2010

20.11.2010

08.04.2010

Pohled od lezecké stěny

19.09.2013

30.11.2010

20.11.2010

24.02.2010

Pohled z kopce do parku

19.09.2013

30.11.2010

05.11.2010

03.05.2010

08.04.2010

23.03.2010

29.09.2009

Mlatová cesta

19.09.2013

30.11.2010

17.11.2010

03.05.2010

Loď z proutí

19.09.2013

30.11.2010

17.11.2010

03.05.2010

19.09.2013

30.11.2010

17.11.2010

03.05.2010

Trávníky

19.09.2013

30.11.2010

17.11.2010

12.05.2010