Všechny provozní dny parkové dráhy a další konané akce najdete v našem Kalendáři akcí níže. Jednotlivé druhy provozu jsou rozděleny barvami podle legendy. Případné podrobnosti o konané akci najdete pod rozklikávacím odkazem z konkrétního data.

Modře označená data znázorňují běžný provozní den.

Červeně označená data znázorňují den s provozem parních lokomotiv. Parní vlaky jezdí z technologických důvodů cca od 11 do 17 hodin.

Zeleně označená data – Parní Olympia 2023 viz samostatná sekce v Menu.

Oranžové datum – Noční jízdy: provoz pokračuje až do cca 22:30 hodin. Přijdťe si užít jedinečnou atmosféru parku za šera a za tmy ! 🙂

Žluté datum – Prosincové jízdy, otevřeno odpoledne od 13:30 do 16:30.