Provoz 2022

Květen 2022

Víkend 21.5.2022 + 22.5.2022

Kombinace slunečního svitu a alespoň nějakého deště má za následek jediné. Tráva i keře rostou doslova jako z vody. Celý park se tak proměnil v krásný kus kvetoucí přírody, která vystavuje své umění tvořit pestrobarevné květy a listy roztodivných tvarů. Jenže všeho moc škodí. Do kolejí a jejich těsné blízkosti tráva nepatří, protože cestující rozhodně netouží přijet zpět na nádraží s nohavicemi obalenými pylem a semínky. Proto jsme se během uplynulých dvou víkendů vynasnažili navzdory nepříliš početné docházce posekat alespoň úzký pás podél kolejí, aby se naše vlaky vyloženě neprodíraly houštinami. Díky obětavosti Standy a Tomáše se alespoň na chvíli podařilo růstuchtivé traviny zkrotit.

Neutuchající koloběh zácviků a rozvíjení dovedností našich členů pokračuje dál. Základní pojmy a pravidla vštěpoval celé sobotní odpoledne Viktor novému Danovi. Ve výuce posunových činností se soupravami, tzn. jejich sestavování, rozřazování a rovněž večerní úklid zpět do depa, přišla řada na Pavla. Nejprve v sobotu večer, a poté i v neděli dopoledne, kdy dělal posunovače Davidovi při dalším osvojování si jízdy s bateriovým AEG. Instruktor Fixi tak měl hned dva žáky naráz. Odpoledne se pak poprvé chopil instruktorského žezla i Martin, který dostal přiděleného šikovného posunovače a sekáče trávy Standu jako žáka na první stovky metrů rovněž s malým AEG. A snad nám svítá i na dalšího nového člena …

Víkend 14.5.2022 + 15.5.2022

Jarní teploty okolo pětadvaceti stupňů Celsiovy stupnice a k tomu slunečné počasí jsou vždy zárukou plného parku za nákupním centrem. Vody rybníků jsou ještě na koupání studené, koupaliště povětšinou ještě uzavřena, a tak je parková dráha v tomto období velmi vyhledávanou atrakcí.

Už ne tak silná docházka panuje mezi členy klubu. Mnoho z nás se v současné době plně věnuje studiu, protože někteří v těchto dnech skládají svoji “zkoušku z dospělosti”, usilují o přijetí na střední a vysoké školy, nebo je něco z toho čeká v příštím roce, a tak pilují známky. I tak se podařilo během víkendu pokročit v oblasti školení, ba dokonce to vypadá, že bychom mohli naše klubové řady v nejbližší době rozšířit o jednoho až dva kluky, kteří se u nás vystřídali na vstupním pohovoru.

Každá volná chvíle a každý volný instruktor pak byli využiti k rozšiřování znalostí a dovedností novějších členů. Standa si pod dozorem v sobotu vyzkoušel funkci vrchního posunovače, tak aby již v neděli mohl vykonávat práce spojené s rozřazováním vagónů zcela sám. Protože i David úspěšně splnil všechny podmínky pro to, aby s ním byl započat zácvik na nejmenší bateriové lokomotivy AEG, ujal se ho v neděli Vojta v roli instruktora a začal ho zasvěcovat do tajů jízdy s těmito stroji. Během soboty se Jurovi podařilo odstranit závadu na kompresoru (která jako správná rošťácká závada pochopitelně vznikala jinde, než kde se projevovala) druhého TUčka, a to tudíž mohlo být v neděli rovněž vypraveno na cvičnou jízdu, kdy jezdil Pepa pod vedením instruktora Fixiho nejdříve bez cestujících, a později po zbytek odpoledne už i s nimi.

Víkend 7.5.2022 + 8.5.2022

Druhý provozní víkend se nesl mj. ve znamení školení nového člena, kterého jsme letos na jaře během jedné z přípravných brigád přijali. Jelikož se s některými členy již dříve znal, zapadl do kolektivu jako správná kostka tetrisu. Role školitele se ujal jeden z Kubů (a že jich máme). Zácvik probíhá od úplných základů, člen musí znát tarif, informace pro cestující, výhybky, důkladně se školí také posun s vozy a soupravami, který je nedílnou součástí každého provozního dne.

Zácviku na lokomotivy TU se pak dočkal František, který k večeru – byť ještě pod dozorem – svezl s nově naučeným strojem své první cestující. Vlivem závady kompresoru na jednom z TU a potřebě uvolnit to druhé pro zácvik byly pro zajištění dostatečné kapacity vlaků vypraveny v neděli mimořádně dvě parní lokomotivy. Klubový “Mek” doplnila po zimě oživená Skalica pana Příkazkého. Věříme, že toto zpestření provozu Vám udělalo radost.

Víkend 30.4.2022 + 1.5.2022: První provozní víkend

Čas uběhl jako voda, a první provozní víkend pro cestující byl tu. Co se nestihlo připravit, to už se nedožene. Pochopitelně že zejména ve tvářích starších členů se zrcadlily jisté obavy, pocházející z přirozené snahy, abychom byli pro Vás, naše návštěvníky, co nejpříjemnějším zážitkem. V parku nám jako dárek přírody k zahájení letošní sezóny rozkvetly tisíce krásných pampelišek a dalších rostlin, které dokreslovaly svěží obraz zelené trávy a čerstvě vypučelých listů na keřích a stromech. Sobotní provoz se nakonec neobešel bez dvou poruch na lokomotivách, které se však záhy podařilo úspěšně vyřešit. Zákon schválnosti prostě funguje spolehlivě a můžeme desetkrát všechno vyzkoušet při přípravných činnostech, a ono se to stejně pokazí až před zraky veřejnosti 🙂

Vzhledem k tomu, že první víkendy v měsíci bývají pravidelně těmi, kdy vypravujeme jako bonus i parní lokomotivy, nebylo tomu jinak i teď. Po oba dny vozil nejdelší soupravu velký “Mek” ev.č. 26, který doplňovala oblíbená “Victoria” rodiny Uhlířových, a v sobotu navíc klubová “Ponava”, na které se střídali naši nejmladší parní strojvedoucí – Honza, a ještě pod jeho dozorem Tomáš, který později odpoledne úspěšně složil jízdní zkoušku, a příště už bude moct nadšený obdivovatel strojů konzumujících uhlí a vodu s parní lokomotivou vozit cestující sám.

Nedělní provoz pak “zpestřila” okolo třetí odpoledne návštěva tmavošedých mraků na obloze, ze kterých se na parkovou dráhu snesla nejen vydatná sprcha jarního deště, ale dokonce nespočet malých ledových kousíčků, takže zejména naši strojvedoucí, které náhlý děšť zachytil na trati daleko od nádraží, dojeli dolů mokří jak myš. Obratem jsme zažehli oheň v krbu, který obklopily židle s rozvěšenými tričky a mikinami k usušení. Cestující jsme tradičně vybavili klubovými deštníky, a vlak se zastřešenými vozy vykonal jeden z odjezdů i za stále poměrně silného deště. Děkujeme Vám, že s námi jezdíte i v méně příznivém počasí.

Doufáme, že se Vám u nás první víkend letošní sezóny líbilo, a těšíme se na všechny další, kterým letos uděláme radost svezením krásným parkem za nákupním centrem Olympia.

Duben 2022

Neděle 24.4.2022: Poslední přípravy před zahájením nové sezóny

I přes to, že se během jarních měsíců konalo větší množství různých brigád, nebyl především areál Hlavního nádraží ještě zcela připraven na novou provozní sezónu. Velká brigáda tentokrát byla svolána na poslední neděli před zahájením provozu a byli zváni všichni členové klubu, kteří mají dvě ruce, a vůbec nevadilo, že obě levé. Nakonec jsme se sešli v počtu šestadvaceti členů, a tak šla práce poměrně rychle od ruky.

Od ranních hodin jsme se postupně scházeli v klubovně, kde si svůj kus práce odbyla i krbová kamna. Přeci jen rána jsou ještě chladnější. Po deváté hodině už se na spoustě míst pracovalo, kdo si práci nenašel sám, byla mu přidělena.

Hned z rána bylo třeba vymrazit lednice a mrazáky a také je důkladně vyčistit, než budou naplněny dobrotami a nápoji na prodej. Poté mohly v kuchyni začít přípravy oběda a dámy se jako každý rok ujaly mytí oken, za což jsme jim velmi vděční. Vojta se velmi osvědčil jako vedoucí mycí čety vozů a tudíž se s několika kolegy pustili do velkého úklidu všech provozních vagónů. Duo Kuba a Kuba nafasovali v rotundě plechovku s lazurou, kterou natírali objekt provozního skladu a konstrukci zastřešení nástupiště, které léty na sluníčku a dešti již značně zašly.

Další práce probíhaly pod vedením Jury na trati u kůlového bludiště, kde byl bohužel pro stavebních pracech na opěrné zdi překopnut kabel k ovládání přejezdového zabezpečovací zařízení, a ten tedy bylo nutno vyměnit. Opakovaně na trať vyjížděly i pracovní vlaky s četami “kopáčů”, kteří se pustili do proměrně fyzicky náročného srovnávání kolejí a jejich následného podbití krumpáči. Nesmíme pak zapomenout na dílenskou činnost, během níž se podařilo sestavit dlouhodobě odstavenou lokomotivu AEG č. 6, která musela projít kompletní obnovou převodového ústrojí.

Nebyla by to velká brigáda bez patřičného školení. Tentokrát na téma jednotné “uniformy” členů. Byl představen katalog oděvních součástí, na kterém přes zimu zapracovali Martin, Filip a Kuba a podmínky, za kterých se budou dát nejen montérky, trička, ale i například softshellové bundy v klubových barvách získat.

Po zbytek odpoledne pak pokračovaly rozběhnuté činnosti na několika pracovištích. Viktor s Kubou a Martinem se vydali do blízkého Makra na opravdu velký nákup, který po příjezdu musel být přeložen na vlečce na několik vozů a tak bude nejen co baštit, ale hlavně bude opět možno našim návštěvníkům nabídnout sortiment drobného občerstvení a nápojů.

Tak snad jsme vše podstatné stihli, abyste se u nás cítili co nejlépe a teď si nezbývá než popřát: Šťastnou provozní sezónu 2022!

Čtvrtek 14.4.2022: Zelený čtvrtek (mimořádná akce na objednávku)

Již po několik let se v Brně na Zelený čtvrtek scházejí dispečeři osobní dopravy Českých drah společně se svými kolegy z okolních států v rámci společného utužování vzájemných vztahů. Pro letošní rok jsme byli požádáni, zda-li bychom nemohli pro takovou partu odborné veřejnosti uspořádat program, čemuž jsme rádi vyhověli, vždyť pro spoustu z nás to jsou profesní kolegové.

Vzhledem k velkému počtu účastníků jsme utvořili tři skupinky, které se na jednotlivých stanovištích postupně prostřídaly. Všem tak bylo postupně ukázáno zázemí vozovny a rotundy, dozvěděli se něco o historii, současnosti i budoucnosti parkové dráhy, byli zasvěcení do tajů systému služeb, mohli shlédnout posunové práce při rozřazování souprav a v neposlední řadě absolvovali několik jízd napříč celým parkem.

Provoz byl poměrně pestrý, na trati se objevily postupně čtyři různé soupravy. Ani jejich trasa nebyla stejná, takže bylo možné projet manipulační smyčku Ořechová, souprava s lokotraktorem ev. č. 12 pak byla vedená pouze do stanice Amfiteátr, kde lokomotiva objela vozy a následně se vydala v sudém směru zpět do Hlavního nádraží, čímž vznikla v serpentinách u kulového bludiště souběžná jízda.

Závěr programu patřil jízdám soupravou taženou parní lokomotivou ev.č. 26. Vlastně do posledního okamžiku před příjezdem nebylo jasné, zda-li bude schopna provozu, jelikož byla během zimní odstávky provedena rekonstrukce obou napaječů (injektorů), které se ukázaly v provozu při určitých podmínkách jako netěsné a ucházela z nich pára. Od brzkých ranních hodin pobíhali Roman s Kubou po rotundě a ladili poslední detaily, aby mohla lokomotiva být zatopena, což se nakonec podařilo. Znepokojující je ovšem fakt, že nerezová nádrž v tendru začala na mnoha místech přeci jen tu a tam reznout, což nám v budoucnosti pravděpodobně ještě přidělá vrásky na čele.

Dle reakcí na místě i později na našem facebookovém profilu se akce vydařila a byla příjemným zpestřením i tak pestrého profesního života dispečerů. Tak třeba někdy zase nashledanou.

Několik fotografií dokumentuje právě probíhající výstavbu opěrných zídek z malých valounků, které do budoucna zajistí přilehlé svahy proti sesuvu půdy a zabahňování štěrkového lože, což nás více či méně trápilo od vybudování parkové dráhy.

První zatopení po zimní odstávce, při které byly mimo jiné rekonstruovány oba napaječe.

Březen 2022

Březen do rotundy vlezem, duben ještě tam budem, a pořádně si přitopíme! Asi tak by se v krátkosti dalo shrnout brzké jaro na brněnské parkové dráze. Březnové vysoké teploty k přípravným pracem přímo vybízely, ale duben nám již toliko nepřál, a venkovní teploty i na jižní Moravě po ránu klesaly pod nulu.

A co že se to vlastně dělalo? No přece vše, co bylo třeba. Během podzimu byly rozběhnuty práce na úpravách podvozků tzv. “škaredých” vozů, které se podařilo u všech během brigád dokončit. Rekonstrukce spočívá ve změně jejich odpružení, jelikož původní pryžové začalo vlivem stáří značně degradovat, a u mnohých i vyhřezlo z uložení. Bylo proto rozhodnuto o jejich modernizaci a pryže byly nahrazeny vinutými pružinami, což s sebou přineslo nutnost úpravy podvozků. U prvních vozů se změny ihned osvědčily, bylo jen třeba vyladit tuhost pružin a tak do běžného vlaku byl zařazen nově zrekonstruovaný vůz, který byl obsazen “těžkotonážnickým hnutím” a odzkoušeno vypružení v praxi. Každopádně se jízdní komfort tímto velmi zlepšil, a této úpravy se časem dočkají i peřejkové vozy, které sice mají podvozky novější konstrukce, ale gumičky obsahují též. Zlepší se tak jejich jízdní vlastnosti, a předejde se v budoucnu nutnosti výměny právě pryžových prvků.

Kromě péče o vozy se věnovala pozornost i lokomotivám. Proběhly úpravy rekonstruovaného lokotraktoru ev.č. 12, které vzešly z provozních zkušeností, a sice například možnost odpojení motoru bez nutnosti vytahovat celý pohonný agregát, doplnění měřicích přístrojů do kabiny strojvedoucího a podobně. Druhý lokotraktor byl z provozu odstaven a započala jeho generální oprava. Hydrostat, který umožňuje regulaci rychlosti, má už svá nejlepší léta za sebou, a tak ho čeká výměna za systém hydrodynamický, kdy spalovací motor bude pohánět hydročerpadlo a přes tlakové hadice budou roztáčeny dva hydromotory umístěné mezi nápravy. Větších úprav se dočkala i parní lokomotiva ev.č. 26, u které bylo nutno rekonstruovat oba napáječe, tedy odborně injektory. Ty při vyšším tlaku v kotli a nebo jejich krátkém použití propouštěly ven páru. Dále byl vyměněn manometr parní brzdy a na potrubí vytvořen syfon, tak aby nedocházelo vlivem vysokých teplot k jeho poškozování.

Neděle 20.3.2022: Pracovní brigáda

Krásného slunného dne 20.3. jsme se sešli v poměrně hojném počtu na pracovní brigádě. Bylo mnoho práce v dílně, také bylo potřeba zpracovat dříví z padlého stromu, které jsme svezli z trati na mikulášské jízdy, nebo se dalo dělat plno věcí na trati. Dopoledne tedy většina přítomných zpracovávala dříví, zbytek byl v dílně. Kmen stromu bylo nutno nařezat a posléze i naštípat, ovšem kmen byl mokrý a ruční obloukovou pilou to nebylo zrovna jednoduché. Po určité době řezání jsme to odložili do budoucna, dokud dřevo neuschne, nebo někdo nedonese motorovou pilu. Kromě kmenu zde byly i větve, ty bylo potřeba nalámat na určitou velikost, aby se mohly dát do kamen v klubovně. V dílně se konaly běžné práce, ať už zprovozňování lokomotiv, či typické vrtání, závitování, lakování apod.

Po výborném obědě se někteří vydali na trať (na údržbu dráhy, jejího okolí a objektů), jiní zpět do dílny, a zbytek vysával listí po vydatném podzimu. Kromě toho se opravovala pokladna v Amfiteátru, kde neznámý pachatel již dříve vykopnul dveře, a tím poškodil zámek i s dveřmi. Kromě instalace zámku, kdy bylo potřeba vyvrtat nové díry a stáhnout dveře pro instalaci šroubů, se musely zvětšit i otvory ve dřevě pro části zámku, které drží dveře v zamčeném, či „zabouchnutém“ stavu. Při procesu instalace zámku bylo nutno se několikrát (alespoň 5x) vracet zpět do hlavního nádraží do rotundy pro příslušné nářadí, či rady, abychom to zvládli správně. Po úspěšné instalaci, náročném dni dni a večeři všichni odcházeli domů s krásným pocitem dobře vykonané práce.