Provoz 2024

Květen 2024

Sobota 25.5.2024: IV. provozní víkend

A je tu poslední víkend před 11. Parní Olympií – konkrétně sobota. Počasí nám zatím přeje, byť předpověď provokuje, že tomu tak celý den nebude. Naše „Amerika“ přes týden prošla drobnými opravami a úpravami, aby se odstranily porodní bolesti a kolega Tomáš tedy opět, v rámci zkušebních jízd, usedá, aby byl jejím hrdým strojvedoucím. Také Jenda přišel povozit cestující se svým modelem brněnské tramvaje 107. Na trati ho doplní dvojče lokomotiv AEG, souprava s lokomotivou TU a obligátní lokotraktor, který vozí tolik oblíbené záclonkové „svatební“ vozy. Dopoledne utíká jako voda a s přibývajícím časem se výhled počasí stále zhoršuje. V poledne udeří první bouře, na kterou jsme ale připraveni – cestující jsme s předstihem již vybavovali našimi deštníky.

Odpoledne je ve znamení přeháněk, zájem o svezení není velký, přesto se cestující na vlacích objevují. Štěpán pod dozorem Viktora pokračuje v zácviku na lokomotivu TU, Tomáš neúnavně točí jedno kolo za druhým s K-28. Odpoledne jí jako zátěž připojí všechny nákladní, kterými naše vozovna disponuje. Mašina obstojí, do stoupání vyjede bez problémů. Vypadá to, že máme další silnou posilu našeho vozového parku. Žádná další závada se neprojeví, tak snad se ukáže v plné kráse a s vozy osobními i příští víkend.  

Neděle 19.5.2024: III. provozní víkend

Po včerejší za nás úspěšné akci „OpenHouse“ bylo nutné sestavit všechny vozy zpět do příslušných souprav. Tohoto úkolu se zhostili Martin S. s Kubou Š. a za překvapivě krátkou dobu bylo hotovo. Dnešní provoz byl připraven pro tři pravidelné vlaky. Díky tomu jsme byli schopni pokračovat v zácvicích strojvedoucích na další lokomotivy. Tomáš F. spolu s Martinem Š. dopoledne jezdili zácvik bez cestujících s lokotraktorem ev.č. 12. Odpoledne Tomáš opětovně usedl do lokotraktoru a pod dozorem Filipa vozil cestující na kurzu 7/RE, čímž úspěšně rozšířil svá oprávnění o zmíněný lokotraktor, v těsném sledu následován Standou, který absolvoval zácvik již minule, a teď si „střihl” jen jedno ověřovací kolo. Také František s druhým Martinem jezdili v rámci zácviku téměř celý den a to s lokomotivou ev.č. 4. Na oběd nám Kuba připravil řízky v pivním těstíčku, na kterých jsme si všichni po dobře odpracovaném dopoledni velice pochutnali. V rotundě se mezitím vymýšlely mechanismy a technická řešení pro druhý lokotraktor za současného dokončování nových, nebo opravě starších vozů. Čerstvě zprovozněné „Velké Kapsy” ev.č. 222 – 225 zvyšují variabilitu a dostupnou kapacitu vlaků, a jejich částečné opatření bočnicemi poskytuje prostor pro bezpečné umístění Vašich nejmenších ratolestí. Nutno podotknout, že celý den bylo pěkně a tak jsme si užili krásně slunečný den.  

Sobota 18.5.2024: III. provozní víkend

Mraky s deštěm vzdaly v sobotu svoji službu později, než bylo plánováno, takže se dopoledne neslo v poklidném duchu a návštěvníci se zprvu trousili jen občas. Tomáš Č., kterého většinou najdeme v dílně, si připomněl obsluhu dvojčete bateriových lokomotiv, Tomáš R. nás přijel podpořit dopolední směnou v TUčku. Odpoledne jej vystřídal po golfovém turnaji dorazivší Tomáš F. Nějak se nám ta stejná křestní jména kumulují jak zralé třešně na stromě. Za jeden den tři Tomášové a tři Martinové. Toho prvního, Martina D., čekala závěrečná zkouška před získáním oprávnění k řízení bateriových AEG, kterou zvládl s přehledem vč. všech nástrah a přísný zkoušející Martin Š. byl spokojený. Díky úspěšné zkoušce hned po obědě naučil Filip nového strojvedoucího jezdit s větším obslužným vozem vybaveným vzduchovou brzdou a nadšený Martin D. po zbytek odpoledne neúnavně kroužil parkem se 3 vozy plnými cestujících. Eva si přišla osvěžit činnost pokladní a výdeje občerstvení a Michal navzdory bolavým zádům neúnavně likvidoval přebujelý travní porost před nádražím i v okolí tratě.

Později odpoledne dorazili zopakovanými znalostmi vybavený Franta, který si obratem úspěšně napsal testy z předpisů II. úrovně, které jsou součástí probíhajícího výcviku na strojvedoucího, a čerstvě odmaturovaný Martin S., který se ujal role vrchního posunovače v rámci návazného programu projektu OpenHouse. Tento velkolepý projekt, jehož se účastní stovky budov, institucí nebo průmyslových závodů, a který si klade za cíl zpřístupnit návštěvníkům běžně nepřístupné prostory nebo činnosti, má u nás již několikaletou tradici. Jelikož za běžného provozního dne návštěvníci přijdou k již nachystaným soupravám, a večerní úklid vlaků již rovněž probíhá za zavřenými branami, provádíme v rámci OH komentovanou ukázku železničního posunu „na praporek” i „na vysílačku” a večerního úklidu vlaků do vozovny a depa. Vedlejším produktem této činnosti je pak speciální bonusový vlak, jehož jízda parkem završí cca 40minutovou ukázku. V letošním roce jsme vypravili díky zájmu návštěvníků dokonce 10vozovou soupravu se dvěma lokomotivami, což byl jeden z nejdelších veřejných vlaků v historii provozu naší parkové dráhy. Věříme, že si účastníci bonusový program užili a třeba se i něco zajímavého dozvěděli. Filipovi pak patří poděkování za improvizaci při vymýšlení jednotlivých úkonů s vlaky a obětování svých hlasivek pro průběžný populárně naučný komentář probíhajícího dění.  

Středa 8.5.2024: II. provozní samostatný svátek

Ve druhý květnový státní svátek jsme opět otevřeli brány naší Parkové dráhy. Obchodní centrum Olympia sice zůstalo zavřené, ale příjemné počasí přilákalo do parku plného atrakcí pro děti stovky rodin s dětmi a mnoho z nich se přišlo svézt vláčkem. Od rána probíhalo zaškolování či zácviky na nové pracovní pozice. David absolvoval zácvik s cestujícími v lokomotivě TU, Marek byl proškolen Pepou na pozici posunovače, protože to se vždycky hodí, a Dan L. úspěšně zúročil své vědomosti v písemném testu z našich předpisů, který je nedílnou součástí probíhajícího zácviku na strojvedoucího. Rovněž se během dne upravil keřovitý porost, který zasahoval do průjezdního profilu vlaků, zbrousily se dlažební kostky u přejezdu č. 3, aby se neničily podvozky vagónů a znovuzvýraznila se již nečitelná čísla výhybek v celé délce trati, po které nám tento den jezdily celkem čtyři soupravy vlaků. Stravu pro nás připravil Kuba, poobědvat jsme tedy mohli italské houbové rizoto a k večeři byla připravena vajíčková pomazánka. Své nově nabité vědomosti pro výkon posunu si Marek hned večer vyzkoušel v praxi při uklízení souprav do depa.

Sobota 4.5. & Neděle 5.5.2024: I. provozní víkend – parní provoz

Po včerejším prvním parním dni letošní sezony je dnes druhá příležitost provětrat parní lokomotivy po naší téměř kilometr a půl dlouhé trati. Parní strojvedoucí se dnes sešli v počtu čtyř kusů a kolem točny se již krátce po deváté hodině ranní rozprostírá kouř ze zatápění ohňů pod kotli parních lokomotiv. Během dopoledního provozu je doplní ještě souprava tažená lokomotivou TU a dvojčetem elektrických lokomotiv AEG. Na jednom z paprsků od točny se na první zkušební jízdy připravuje i rekonstruovaná lokomotiva K-28, která prošla přestavbou celého pojezdu. Podaří se jí ujet první kilometry, ale porodní bolesti ji po chvíli vrátí zpět do lokomotivního depa. Tomáš si pak roztopí Ponavu a s vozy vyráží vozit cestující.

Před polednem proběhne lehký posun se soupravami a k neparním soupravám se přidá třetí kousek – lokotraktor, který ve své soupravě veze i tolik cestujícími žádané „svatební“ vozy. Davy cestujících se jen hrnou, se sedmi vlaky na trati je zvládáme tak akorát odvézt. Odpoledne se bohužel projeví rozsáhlá technická závada na lokomotivě č. 15 „Victoria“, která tak musí být odstavena z provozu. Závada je tak vážná, že si vyžádá převoz do svého domovského depa, které se nachází nedaleko Prahy. Budeme doufat, že se ji majiteli podaří do Parní Olympie opravit, aby bylo možné se s ní zase svézt. Během pozdního odpoledne nám provoz zkomplikuje kámen na přejezdu u kůlového bludiště, kteří zapříčiní vykolejení soupravy dvojčete AEG a jejich odstavení z provozu – je potřeba na nich provést výměny spřáhel, která jsou vlivem vykolejení zcela zdeformována. Náhradní soupravu vystavíme bez mrknutí oka, narušení provozu je tak zcela nepatrné.

V dílně se postupně daří našim šikovným pracovníkům finišovat další osobní vozy, některé z nich by se mohly na světlo světa podívat před, v této reportáži zmiňovanou, 11. Parní Olympií.

Středa 1.5.2024: I. provozní samostatný svátek

Pojem první den sezóny mluví za všechno. Už hezkou chvíli před otevřením areálu se u branky tvořila fronta natěšených cestujících. Bylo nám jasné, že to bude krásný, ale náročný den. Přípravy na sezónu byly velmi důkladné, díky skvělé účasti našich členů na přípravných dnech byla letos rekordně brzo vyrovnána celá trať, opraveny dilatace, namazány a vyzkoušeny výhybky, upraveny keře a tráva kolem trati a mnoho dalšího. Bylo potřeba celý areál včetně vozidel očistit od přes zimu nasbíraného prachu a již poletujícího pylu, vyzkoušet lokomotivy … to všechno se zvládlo, ale stejně v každém hlodal malý panáček nervozity, co se navzdory usilovným přípravám pokazí. Dovolíme si však říct, že všechno dopadlo dobře. Počasí bylo excelentní, hezky, ale ne moc horko, stroje šlapaly jako hodiny a ve tvářích našich strojvedoucích, kteří po půlroční pauze zase vezli tkaloun vozů obsypaných cestujícícmi, se zračil nadšený úsměv. Níže umístěné fotografie ukazují celý kmenový vozový park motorových a elektrických lokomotiv – obě TU, lokotraktor, i všechna malá AEG. A jako bonus obří čistící stroj, který dlil v těsné blízkosti dráhy a pracoval na čištění kanalizace v rámci její rekonstrukce. Zdálo se až neuvěřitelné, že se tam taková potvora dostala vlastní silou. Děkujeme všem, kteří se přišli svézt, a potvrdili nám, že naše činnost v parku za Olympií má svůj smysl.