Informace o parkové dráze

Parková dráha Olympia Brno je umístěna v zelené oddychové zóně nákupního a zábavního centra Olympia v těsné blízkosti řeky Svratky. Její stavba začala terénními úpravami a trasováním kolejí na podzim 2009. Po dvou letech budování a dvou sezónách zkušebního provozu byla v červnu 2012 celá dráha včetně hlavního nádraží slavnostně otevřena pro širokou veřejnost.
Parková dráha byla vybudována společností ARGO spol. s r. o. ve spolupráci s NC Olympia Brno. Investovány byly výlučně privátní finanční prostředky. Stavba nebyla ani částečně financována z veřejných zdrojů, státních nebo EU grantů. Rovněž provoz dráhy nevyužívá žádné dotace a je bezplatně zajišťován členy klubu Společnosti moravských parkových drah. Hlavním investorem a provozovatelem biocentra je obchodní a nákupní centrum Olympia Brno. Koncepci a projekt biocentra vypracovala brněnská projekčně – architektonická společnost Arch.Design ve spolupráci s významným zahradním architektem Zdeňkem Sendlerem. Osazená zeleň v biocentru je typická pro zdejší Dolnosvratecký úval. Stavebí dozor a koordinaci výstavby zajišťovala společnost Bovis Lend Lease, terénní úpravy a pokládku štěrku pro parkovou dráhu prováděla společnost Trasko, samotnou pokládku kolejí na trati pak společnost OK Mont. Výrobu kolejí pro traťový úsek zajišťovala ostravská firma Ferrmon.

Stavba hlavního nádraží započala v srpnu 2010, kdy jsme od stavebního úřadu ve Šlapanicích obdrželi stavební povolení. Stavbu samotnou zajišťovali dva šikovní slovenští řemeslníci Jano Kubian a Štefan Gežo. Výrobu výhybek a kolejí pro hlavní nádraží zajišťovala firma Velecký z Křenovic. Všechny zámečnické práce, svařování a pokládku kolejových polí a výhybek na hlavním nádraží včetně rekonstrukce návěstidel je práce Jarka Gregy. Výkopové práce a terénní úpravy prováděla firma Zekop, veškeré tesařské práce má na svědomí pan Lubomír Plachý ve spolupráci s klempířstvím pana Milana Pavelky. Elektroinstalaci včetně instalace bleskosvodů zajišťovala firma Elektro Fiala. Plot u vstupu do nádraží, točnu a schodiště u rotundy vyráběla firma Bofa-mont. Kolaudace nádraží proběhla 25. května 2012 ve spolupráci s projekční kanceláří BAUSTUDIO. Podrobnou anabázi o vzniku Parkové dráhy Olympia Brno si můžete přečíst na konci tohoto oddílu.

Parková dráha Olympia Brno je železnicí určenou pro modely tzv. “supervelkých měřítek” neboli modely s osobní obsluhou. Modelář na modelu přímo jede a vlastnoručně jej obsluhuje. Modely vozidel jsou přitom tak velké a výkonné, že mohou vozit i publikum. Parková dráha je koncipována jako nesouosá tříkolejnicová splítka rozchodů 127 mm (5″) / 184 mm (7″) a je konstruována tak, aby na ní bylo možné provozovat i modely jiných modelářů nebo klubů. Všechny důležité rozměry a vztahy vychází z mezinárodní normy NEM 110 (pro koleje a výhybky) a NEM 310 (pro dvojkolí).
Parková dráha Olympia Brno je první takto rozsáhlou modelovou dráhou v České republice. Svojí délkou, koncepcí tratě, technickou výbavou a také prostředím krásného parku patří jednoznačně k těm nejlepším v Evropě. Nástup a výstup cestujících probíhá na hlavním nádraží, které je zmenšeninou skutečných drážních budov z přelomu 18. a 19. století. Výpravní budova, dílny, depo s točnou a rotundou bývaly běžnou součástí starých nádraží a tak je tomu i na našem nádraží. V jeho areálu jsou k vidění i historická návěstidla – mechanická předvěst, dvouramenné vjezdové návěstidlo z roku 1913 a také zvoncová návěst zvaná “Číňan”. Jízdenku na vlak a upomínkové předměty lze zakoupit u pokladny vedle vchodu na nádraží. Pro cestující čekající na vlak je k dispozici zastřešené posezení, kde je prodáváno doplňkové občerstvení. Samozřejmostí jsou dámské i pánské toalety. Pro odbavování vlaků je určeno zastřešené ostrovní nástupiště se dvěma kolejemi.

I Vy si můžete vychutnat atmosféru našeho nádraží. Přijďte se k nám svézt.
Naše parková dráha za nákupním centrem Olympia Brno Vám přinese pohodovou jízdu přírodou.