Informace pro hostující modeláře

Vážení modeláři,

Parková dráha Olympia Brno má tratě konstruované podle norem NEM jako nesouosou splítku rozchodů 5″ (127 mm) a 7 1/4″ (184 mm). Kolejnice jsou vytvořeny z ocelových válcovaných U profilů 20 × 40 × 5 mm. Celková délka dráhy je 1450 m. Maximální stoupání na trati je 10‰. Uvedené stoupání začíná těsně za centrálním nádražím. Minimální poloměr oblouků je na hlavní trati 12 metrů, nácestná smyčka má poloměr 10 metrů. Podjezd asfaltové dráhy pro kolečkové brusle má světlou výšku 170 cm od temene kolejnice. Vjezdová vrata v depech mají světlost 160 cm. Úrovňové přejezdy pro pěší jsou chráněny světelným a zvukovým výstražným zařízením.

Rozchod

G

  min        max

K

  min        max

B

  min        max

W

  min      max

F

  min     max

D

  min     max

P

 

127 mm

  127.0    130.0

  119.5    122.0

  117.0    119.0

  14.5    16.5

  2.5      3.0

  4.0      4.7

1.6

184 mm

  184.0    190.0

  175.0    176.0

  172.0    173.0

  21.0    22.0

  3.0      4.0

  5.0      6.3

2.4

Centrální nádraží Vám poskytne plně funkční zázemí. K dispozici je přípojka elektrické energie, demineralizovaná voda, uhlí (antracit), dřevěné uhlí, kompresor a zvedací plošina pro snadnou vykládku a nakládku modelů. V případě zájmu o návštěvu naší parkové dráhy s vlastním modelem je vhodné uvést, zda-li budete potřebovat zdroj elektrické energie a také dát předem vědět délku modelu a délku ostatních vozidel, tak aby Vám mohla být dopředu vyhrazena kolej dostatečné délky a s patřičným vybavením. Odstavení automobilů hostujících modelářů je bezproblémové na velkokapacitních parkovištích přilehlého nákupního centra Olympia. Tato parkoviště jsou využitelná i pro obytné automobily. Nejsou zde však k dispozici přípojky vody a elektrického proudu. Po předchozí domluvě, vždy nejméně tři dny předem, je možno při provozním dnu využít klubového domácího stravování (obědy + večeře).

Vzhledem k tomu, že celý prostor biocentra, včetně parkové dráhy, je neustále monitorován bezpečnostní službou, je nutné Vaši návštěvu předem ohlásit, nejlépe na elektronické adrese uvedené níže. Předejdete tak zbytečným nepříjemnostem, spojených s Vaší kontrolou ze strany bezpečnostní služby.