Projekt

Na začátku roku 2009 nás oslovilo vedení obchodního centra Olympia Brno s nabídkou zřídit parkovou dráhu na území nově budovaného zeleného parku. Tento park je zamýšlen jako zelená bio-zóna mezi řekou Svratkou a obchodním centrem. Součástí parku budou různé objekty pro sportovní, zábavní a kulturní vyžití návštěvníků obchodního centra.

Trať

Parková dráha bude budována jako nesouosá tříkolejnicová splítka rozchodů 127 a 184 mm ve formě dvoukolejné trati s koncovými smyčkami. Minimální navrhovaný poloměr oblouků na trati je 12 m. Maximální stoupání trati je navrženo do 1%.

Trať je z hlavního nádraží vedena dvoukolejně. Obloukem podjíždí tunelem asfaltovou bruslařskou dráhu a dvěma protioblouky stoupá do oblasti vlastního zeleného parku. Zde je plánovaná nácestná stanice, ve které bude možné odstavovat modely (např. pro technickou závadu nebo nedostatek tlaku). Za nácestnou stanicí se dvoukolejná trať rozdělí. Pravá traťová kolej se vychýlí blíže k biozóně a bude pokračovat až do nácestné smyčky (pro zkrácení jízdy zejména menších parních modelů), za kterou se traťová kolej ještě více odkloní vpravo. Nejdříve překoná úrovňovým přejezdem cestu pro pěší. Ihned za přejezdem je plánovaná dvoukolejná stanice poblíž přírodního amfiteátru, kterou bude možné využívat pro nástup a výstup cestujících při pořádání koncertů a kulturních akcí. Za tímto nádražím traťová kolej plynulým obloukem objíždí nejvyšší bod bio parku, dalším úrovňovým přejezdem překonává cestu pro pěší a obrací se zpět. Až do nácestné stanice vede souběžně s bruslařskou dráhou. Za nácestnou stanicí vytvoří obě koleje opět dvoukolejnou trať. Celková délka hlavního okruhu činí 1439 metrů.

Umělý terén bude tvarován tak, aby vhodně doplňoval trať vyvýšeninami i prohlubněmi. Vlastní koncept parku jak z hlediska tvarování a vedení komunikací, tak i skladby rostlin, má na starosti významný brněnský zahradní architekt Zdeněk Sendler.

Zabezpečení tratí signalizací bude redukováno jen na nepřehledná místa, zejména z důvodu minimalizace provozních poruch. Půjde hlavně o oblast podjezdu, který je v obloucích, kolejovou vratnou smyčku kolem rotundy, oblast nástupišť a vjezdového a odjezdového zhlaví. Zabezpečovací zařízení bude budováno postupně a bude reagovat na vývoj provozních podmínek parkové dráhy.

U nácestných nádraží se předpokládá vybudování alespoň úzkých dlážděných ploch pro umožnění bezpečného pohybu modelářů kolem vlaku. Nácestná nádraží by měla být vybavena zásobníky vody pro napájení parních lokomotiv. Nedostatek vody je totiž pro parní lokomotivy z hlediska bezpečnosti kotlů kritický.

Hlavní nádraží

Výchozím bodem dráhy bude prostor hlavního nádraží, které bude zahrnovat výpravní budovu, nástupiště pro návštěvníky (cestující), dílnu, vozovnu osobních vozidel a rotundu – depo trakčních vozidel s točnou. Součástí bude samozřejmě kolejiště propojující uvedené provozní objekty a umožňující posuny vozidel a řazení vlaků. Uspořádání nádraží je navrženo tak, aby vyhovovalo nejen komerčnímu provozu s laickou veřejností, ale i klubovému provozu modelářů s privátními modely a umožnilo pořádání mezinárodních setkání železničních modelářů pracujících s modely velikosti 5 a 7. Technické vybavení musí umožňovat provoz parních modelů s topením na uhlí.

Hlavní nádraží soustřeďuje veškeré technické a návštěvnické zázemí dráhy. Pohyb návštěvníků bude z bezpečnostních důvodů prostorově regulován. Jednoznačně budou vymezeny zóny se zákazem vstupu. Pro příchozí návštěvníky bude zajištěn přístup jedním chodníkem od parkoviště a jedním chodníkem z prostoru parku. Pro návoz materiálu musí být k dispozici jeden vjezd pro automobily. S parkovací plochou se však nepočítá. V těsné blízkosti parku je dostatek parkovacích ploch obchodního centra. Pro návoz modelů musí být instalována zvedací plošina s přístupem pro všechny typy automobilů.

Výpravní budova

Jde o nepodsklepenou zděnou stavbu se sedlovou střechou. Použitý stavební materiál – bloky Ytong nebo cihla. Střecha bude klasická – dřevěné krovy s krytinou tzv. bonským šindelem. Budova tvarově vychází z podobných nádražních budov skutečné železnice období konce 19. a začátku 20. století. Výpravní budova je zateplená, vybavená elektrickým topením a má následující členění:

• Denní místnost – určená pro personál. Vstup je ze strany odstavného kolejiště. Obsahuje kuchyňský kout, sezení se stoly, kancelářský kout a panely pro ovládání rozvodů a zabezpečení areálu. Denní místnost je zázemím i pro členy zájmového klubu S.M.P.D.

• Šatna – vstup z denní místnosti. Je vybavena šatními skříněmi a lavicí. Předpokládaný počet zaměstnanců v jedné směně – cca 4.

• Sociální místnost – vstup ze šatny. Obsahuje umývadlo, záchod, výlevku, sprchovací kout.

• WC pro návštěvníky – zvlášť pro ženy a muže. V předsíňce je vždy umyvadlo. Vstup ze strany nástupiště.

• Pokladna – místnost pro personál. Vstup ze strany nástupiště. Prodej jízdenek a doplňkového sortimentu přes okna na čele budovy. Místnost obsahuje nábytek pro zboží a stůl s místem pro pokladní pod okny.

I Vy si můžete vychutnat atmosféru našeho nádraží. Přijďte se k nám svézt.
Naše parková dráha za nákupním centrem Olympia Brno Vám přinese pohodovou jízdu přírodou.